Công văn 5310/BTC-TCT

Công văn 5310/BTC-TCT năm 2020 về tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5310/BTC-TCT 2020 hỗ trợ cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5310/BTC-TCT
V/v Tăng cường h trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưng dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (CNKD) có đăng ký kinh doanh khi ngừng/nghkinh doanh phải thực hiện gửi thông báo đến cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế chậm nht 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, còn đối với CNKD không phải đăng ký kinh doanh (chỉ đăng ký thuế) thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nht là 01 (một) ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp, nghiêm trọng ca dịch bệnh vm phổi cấp Covid-19, căn cứ chđạo tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thtướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ng phó với dịch Covid-19. Đkịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế là CNKD trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ Tài chính yêu cầu:

1. Các cơ quan Thuế chủ động tuyên truyền, thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng/nghcủa CNKD không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng/nghkinh doanh đến cơ quan Thuế.

2. Trường hợp có thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng/nghỉ do dịch bệnh mà có ảnh hưng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của CNKD thì cơ quan Thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng/nghỉ của CNKD theo quy định kể từ ngày thông báo ca cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Vụ PC, CST-BTC;
- Lưu: VT, TCT (V
T, DNNCN).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Mạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5310/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5310/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2020
Ngày hiệu lực29/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(01/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5310/BTC-TCT 2020 hỗ trợ cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5310/BTC-TCT 2020 hỗ trợ cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5310/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Thế Mạnh
        Ngày ban hành29/04/2020
        Ngày hiệu lực29/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (01/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5310/BTC-TCT 2020 hỗ trợ cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5310/BTC-TCT 2020 hỗ trợ cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

           • 29/04/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/04/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực