Công văn 5311/UBND-ĐT

Công văn 5311/UBND-ĐT năm 2016 về tăng cường hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5311/UBND-ĐT hướng dẫn kiểm tra quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5311/UBND-ĐT
V/v tăng cường hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Ngày 12/5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ; Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra một số sự cố nghiêng, sập, đổ nhà trong quá trình đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ, làm ảnh hưởng đến an toàn công trình xây dựng và các công trình liền kề, lân cận, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của cộng đồng. Một trong những nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do các chủ thể tham gia xây dựng nhà ở riêng lẻ chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ; việc tuyên truyền, hướng dẫn cũng như kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa được coi trọng thường xuyên, liên tục.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình liền kề, lân cận trong quá trình đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những sai phạm về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ; tăng cường quản lý công tác cấp phép xây dựng và quản lý thi công xây dựng theo giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ xây chen, đặc biệt là đối với các nhà ở riêng lẻ xây chen trong khu dân cư có nhà ở cũ, chất lượng bị xuống cấp.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 4309/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

2. Chủ động phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các chủ thể tham gia xây dựng nhà ở riêng lẻ nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến, hướng dẫn cho các chủ thể tham gia xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn biết và thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ và quy định tại văn bản này đối với các giai đoạn: khảo sát, thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, thi công, giám sát và bảo trì.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Đội thanh tra xây dựng, UBND cấp xã tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ đối với các chủ thể tham gia xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện các giai đoạn đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ cần tuân thủ theo các quy định sau:

+ Khảo sát xây dựng nhà ở riêng lẻ: Tùy theo quy mô nhà ở riêng lẻ, việc khảo sát xây dựng thực hiện theo các quy định tại Khoản 1, 2 Điều 4 Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

+ Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ: Việc thiết kế nhà ở riêng lẻ thực hiện theo các quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

+ Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: Khi cấp Giấy phép xây dựng, ngoài nội dung trách nhiệm của chủ nhà được quy định trong mẫu Giấy phép xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã, Sở Xây dựng cần quy định bổ sung trách nhiệm để chủ nhà, chủ thể tham gia xây dựng biết và thực hiện trong công tác quản lý thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng; kiểm tra, khảo sát các công trình liền kề, lân cận để có biện pháp gia cố, chống đỡ, che chắn phù hợp khi đào hố móng; trách nhiệm của chủ nhà trong quá trình phá dỡ, thi công xây dựng, nếu công trình liền kề, lân cận có dấu hiệu bị lún, nứt, thấm, dột hoặc có nguy cơ sập đổ do ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở gây ra được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 6, Khoản 1, 2 Điều 8 Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

+ Thi công xây dựng và giám sát xây dựng nhà ở riêng lẻ:

Quản lý trong thi công xây dựng phải tuân thủ theo các quy định về công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng được quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng và các nội dung quy định tại Giấy phép xây dựng được cấp;

Khuyến khích giám sát thi công xây dựng nhà ở với các nội dung chủ yếu như: kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà ở và các công trình liền kề, lân cận; kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng; kiểm tra hệ thống cốp pha, giàn giáo thi công; kiểm tra biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

+ Bảo trì nhà ở riêng lẻ:

Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng nhà ở phải thực hiện bảo trì nhà ở theo quy định; định kỳ tổ chức kiểm tra các bộ phận kết cấu chịu lực chính (mái, cột, dầm, sàn, tường chịu lực), hệ thống cơ - điện, hệ thống cấp thoát nước, kiểm định an toàn thang máy (nếu có); có giải pháp xử lý, khắc phục ngay những hư hỏng ảnh hưởng đến việc sử dụng và an toàn nhà ở.

Khi phát hiện nhà ở có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc sử dụng, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng cần báo cáo ngay với chính quyền địa phương, tổ chức kiểm định chất lượng công trình (nếu cần thiết); thực hiện các biện pháp khẩn cấp như hạn chế hoặc ngừng sử dụng, di chuyển người và tài sản để đảm bảo an toàn nếu nhà ở có nguy cơ sập đổ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBNDTP;
- Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc TP;
- Quận/huyện ủy các quận, huyện, thị xã;
- Báo Hà Nội Mới, Kinh tế Đô thị, Cổng TTĐTHN, Đài PTTH HN;
- VPUB: CVP, các PCVP, TTTHCB, phòng ĐT, TKBT;
- Lưu: VT, ĐTQuyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5311/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5311/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2016
Ngày hiệu lực13/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5311/UBND-ĐT hướng dẫn kiểm tra quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5311/UBND-ĐT hướng dẫn kiểm tra quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5311/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành13/09/2016
        Ngày hiệu lực13/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5311/UBND-ĐT hướng dẫn kiểm tra quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5311/UBND-ĐT hướng dẫn kiểm tra quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ Hà Nội 2016

           • 13/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực