Công văn 5312/TCT-CS

Công văn số 5312/TCT-CS về việc rà soát thực hiện ưu đãi thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5312/TCT-CS rà soát thực hiện ưu đãi thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 5312/TCT-CS
Về việc rà soát thực hiện ưu đãi thuế

Hà nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 17/06/2003 Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thay thế Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành ngày 10/5/1997. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 hướng dẫn chi tiết thi hành. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi lần này có Điểm mới căn bản đó là thống nhất Điều kiện, mức ưu đãi và không phân biệt đối xử. Đối với các cơ sở kinh doanh đang thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mà mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giây phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn thì cơ sở kinh doanh được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành cho thời gian ưu đãi còn lại. Tuy nhiên khi triển khai thực hiện, một số Cục thuế địa phương và một số doanh nghiệp đã thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp còn chưa thống nhất. Để hướng dẫn các doanh nghiệp và Cục thuế các địa phương hiểu đúng và thực hiện thống nhất nội dung qui định tại các văn bản qụy phạm pháp luật nêu trên, ngày 16/9/2005 Bộ Tài chính đã có công văn số 11684 TC/TCT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc xác định thời gian ưu đãi còn lại.

Qua quá trình thực hiện hướng dẫn tại công văn số 11684 TC/TCT nêu trên, đến nay, vẫn còn một số kiến nghị về việc thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của các trường hợp nêu trên, khác với hướng dẫn tại công văn số 11684 TC/TCT. Để thống nhất thực hiện và xử lý dứt Điểm các vướng mắc về vấn đề nêu trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tại Thông báo số 376/TB-BTC ngày 14/12/2007 của Văn phòng Bộ Tài chính (photocopy kèm theo), Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế thực hiện một số công việc như sau:

1. Rà soát lại toàn bộ các văn bản (do Tổng cục Thuế và Cục thuế ban hành) trả lời cho các doanh nghiệp thuộc diện đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế hướng dẫn về việc thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp) cho thời gian ưu đãi còn lại để phát hiện văn bản trả lời khác với hướng dẫn tại công văn số 11684 TC/TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính. Thời hạn hoàn thành việc rà soát và báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 25/1/2008.

2. Căn cứ vào kết quả rà soát yêu cầu Cục thuế tổ chức tọa đàm với các doanh nghiệp (đến nay đang thực hiện ưu đãi thuế thu nhập cho thời gian ưu đãi còn lại theo nội dung của các văn bản hướng dẫn khác với nội dung của công văn số 11684 TC/TCT) trên tinh thần cầu thị, giải thích cụ thể để các doanh nghiệp hiểu đúng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và đề nghị các doanh nghiệp thực hiện thống nhất việc xác định thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp còn lại như hướng dẫn tại công văn số 11684 TC/TCT. Sau tọa đàm, đề nghị Cục thuế căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) theo đúng quy định. Thời hạn hoàn thành việc tọa đàm và kết quả báo cáo Tổng cục Thuế trước ngày 29/2/2008.

3. Tổng cục Thuế sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu trên tại Cục thuế tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Thanh tra (Tổng cục thuế) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để lên kế hoạch và tổ chức việc kiểm tra.

4. Báo cáo kết quả thực hiện nội dung công việc nêu tại Điểm 2,3 công văn này gửi về Tổng cục thuế (Ban Chính sách thuế) bằng văn bản, đồng thời gửi theo địa chỉ e.mai [email protected]

Tổng cục thuế thông báo để các Cục thuế được biết và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

 

TỔNG CỤC THUẾ
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5312/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5312/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/12/2007
Ngày hiệu lực 21/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5312/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5312/TCT-CS rà soát thực hiện ưu đãi thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5312/TCT-CS rà soát thực hiện ưu đãi thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5312/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 21/12/2007
Ngày hiệu lực 21/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5312/TCT-CS rà soát thực hiện ưu đãi thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 5312/TCT-CS rà soát thực hiện ưu đãi thuế

  • 21/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực