Công văn 5313/TCT-CS

Công văn số 5313/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5313/TCT-CS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5313/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách thuế

 Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An.

 

Trả lời công văn số 5559/CT-TTr ngày 10/12/2007 của Cục thuế tỉnh Long An hỏi về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc thuế TNDN:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế là khoản chi đầy đủ hoá đơn, chứng từ và tương ứng với doanh thu trong kỳ tính thuế.

Trường hợp, Công ty TNHH Tiến Nhi đầu tư xây dựng nhà xưởng, văn phòng (có đầy đủ hoá đơn, chứng từ) và đưa vào sử dụng tháng 5/2005 (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, xưởng được Công ty bổ sung tháng 10/2005 trước thời điểm cơ quan thuế thanh tra kiểm tra) thì được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý bắt đầu từ tháng 5/2005.

2, Về việc thuế GTGT:

Tại điểm 10 mục I phần A Thông tư số 120/2003 TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

''10- Đối với các cơ sở kinh doanh được nhà nước giao đất xây nhà, cơ sở hạ tầng kỹ thuật để bán, để chuyển nhượng ngăn với chuyển quyền sử dụng đất, giá tính thuế GTGT đối với nhà, cơ sở hạ tầng bán ra hoặc chuyển nhượng là giá bán giá chuyển nhượng chưa có thuế, trừ tiền sử dụng đất theo giá đất quy định khi giao đất''.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, số tiền sử dụng đất được trừ khi xác định giá tính thuế GTGT là số tiền sử dụng đất nộp theo giá đất quy định khi giao đất.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5313/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5313/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5313/TCT-CS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5313/TCT-CS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5313/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5313/TCT-CS chính sách thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5313/TCT-CS chính sách thuế

            • 24/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực