Công văn 5314/UBND-ĐT

Công văn 5314/UBND-ĐT năm 2020 về thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản 8336/VPCP-NC trong quản lý nhà nước ngành xây dựng do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5314/UBND-ĐT 2020 thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản 8336/VPCP-NC Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5314/UBND-ĐT
V/v triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 8336/VPCP-NC ngày 05/10/2020 của Văn phòng Chính phủ trong quản lý nhà nước ngành xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 8336/VPCP-NC ngày 05/10/2020 của Văn phòng Chính phủ (có bản chụp gửi kèm) về việc kết quả điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam và một số đề xuất, kiến nghị;

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện một số giải pháp trọng tâm, cấp bách sau:

1. Các Sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Xây dựng, các văn bản của Trung ương, của Thành phố hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng trong việc xem xét, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi quyết định đầu tư của Sở, ban, ngành, trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành liên quan đến các công trình xây dựng, các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động đầu tư, xây dựng công trình đối với các ban quản lý, các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời chấn chỉnh hoạt động đầu tư, xây dựng công trình theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo yêu cầu; Phát hiện và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng thiếu ý thức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, buông lỏng quản lý;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành;

- Theo chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định và do UBND Thành phố giao: Thanh tra Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra công vụ liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố và việc thực thi công vụ của các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ liên quan. Qua đó kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý về kinh tế, xử lý trách nhiệm theo quy định.

2. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Xây dựng, các văn bản của Trung ương, của Thành phố hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng trong việc xem xét, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi quyết định đầu tư của UBND quận, huyện, thị xã, trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của UBND quận, huyện, thị xã liên quan đến các công trình xây dựng, các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn quản lý;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động đầu tư, xây dựng công trình đối với các ban quản lý, UBND các xã, phường, thị trấn nhằm kịp thời chấn chỉnh hoạt động đầu tư, xây dựng công trình theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo yêu cầu; Phát hiện và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng thiếu ý thức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, buông lỏng quản lý;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả các hoạt động xây dựng diễn ra trên địa bàn quản lý; Kịp thời phát hiện, thực hiện các biện pháp ngăn chặn theo quy định, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, nhất là đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước, về kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; để báo cáo
- TT HĐND Thành phố; để báo cáo
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; để báo cáo
- Đoàn ĐBQH TPHN; để báo cáo
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, PCVP P.V.Chiến, ĐT;
- Lưu: VP, ĐTPhong.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5314/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5314/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2020
Ngày hiệu lực10/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5314/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 5314/UBND-ĐT 2020 thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản 8336/VPCP-NC Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5314/UBND-ĐT 2020 thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản 8336/VPCP-NC Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5314/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành10/11/2020
        Ngày hiệu lực10/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5314/UBND-ĐT 2020 thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản 8336/VPCP-NC Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5314/UBND-ĐT 2020 thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản 8336/VPCP-NC Hà Nội

              • 10/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực