Công văn 5319/TCT-CS

Công văn số 5319/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu cung cấp trực tiếp cho phương tiện vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5319/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu cung cấp trực tiếp cho phương tiện vận tải quốc tế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5319/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

 Hà Nội, ngày 24 tháng  12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Công ty TNHH VT-TM-DV Đồng Lực ngày 25/09/2007 đề nghị hướng dẫn vướng mắc vê thuế GTGT đối với xăng, dầu cung cấp trực tiếp cho phương tiện vận tải quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.23.d2, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: ''Hàng hoá, dịch vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế như xăng, dầu, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng phương tiện vận tải và một số hàng hoá, dich vụ khác cung ứng để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế, trừ các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm, sủa chữa, sơn, bảo dưỡng cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá  nhân Việt Nam thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều thuộc diện chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại phần B Thông tư này

Phương tiện vận tải quốc tế nêu tại Điểm 1.23.d.2 này bao gồm:

+ Phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện hoạt động vận tải quốc tế.

+ Phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê định hạn, thuê trần của tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện hoạt động vận tải quốc tế.

Tại Điểm 2, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: ''Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử  dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối trọng không chịu thuế giá trị gia tăng nêu tại Mục II này mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị  nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh”..

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty TNHH VT-TM-DV Đồng Lực cung cấp xăng, dầu cho các chủ phương tiện hoạt động vận tải quốc tế để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế thì xăng, dầu này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Công ty TNHH VT-TM-DV Đồng Lực không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh xăng, dầu trên mà phải tính vào chi phí kinh doanh.

Về hồ sơ, thủ tục đăng ký phương tiện vận tải quốc tế là nội dung vướng mắc của Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/04/2007 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu trình Bộ xem xét sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH VT-TM-DV Đồng Lực;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5319/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5319/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5319/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu cung cấp trực tiếp cho phương tiện vận tải quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5319/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu cung cấp trực tiếp cho phương tiện vận tải quốc tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5319/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5319/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu cung cấp trực tiếp cho phương tiện vận tải quốc tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5319/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu cung cấp trực tiếp cho phương tiện vận tải quốc tế

           • 24/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực