Công văn 5319/VPCP-TCCV

Công văn 5319/VPCP-TCCV năm 2021 về xây dựng, ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5319/VPCP-TCCV 2021 xây dựng Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của các Bộ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5319/VPCP-TCCV
V/v xây dựng, ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3570/BNV-TCBC ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, tập trung vào những điểm hạn chế, bám sát vào việc tổng kết đã trình Trung ương, Quốc hội để đề xuất sửa đổi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, Vụ PL;
- Lưu: VT, TCCV (3)TH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5319/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5319/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2021
Ngày hiệu lực04/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(05/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5319/VPCP-TCCV

Lược đồ Công văn 5319/VPCP-TCCV 2021 xây dựng Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của các Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5319/VPCP-TCCV 2021 xây dựng Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của các Bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5319/VPCP-TCCV
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Văn Sơn
        Ngày ban hành04/08/2021
        Ngày hiệu lực04/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (05/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5319/VPCP-TCCV 2021 xây dựng Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của các Bộ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5319/VPCP-TCCV 2021 xây dựng Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của các Bộ

              • 04/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực