Công văn 5327/TCT-CS

Công văn số 5327/TCT-CS về việc xử phạt đối với hành vi sửa chữa ngày tháng trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5327/TCT-CS xử phạt hành vi sửa chữa ngày tháng trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5327/TCT-CS
V/v Xử phạt đối với hành vi sửa chữa Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

 Hà Nội, ngày 24 tháng  12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

 

Trả lời công văn số 1678/CT-KTrT ngày 12/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc xử phạt đối với hành vi sửa chữa ngày tháng trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Phiếu XK kiêm VCNB), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/7/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định: ''6.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng cho mỗi số hoá đơn đối với  hành vi tẩy xoá, sửa chữa nội dung các chỉ tiêu  của hoá đơn đã sử dụng.''

Tại Điểm 1, Mục II, phần A Thông tư số 89/2002/NĐ-CP">120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định: ''1- Loại hóa đơn  quy định tại Thông tư này gồm: ...

Các loại hoá đơn khác, tem vé, thẻ in sẵn mệnh giá và các loại: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho hàng gửi  bán đại lý, Phiếu thu tiền dịch vụ hàng không, vận đơn vận chuyển hàng hoá...''

Trường hợp qua kiểm tra phát hiện doanh nghiệp có hành vi sửa chữa ngày tháng trên Phiếu XK kiêm VCNB thì Cục Thuế xử phạt theo quy định tại Khoản 6, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên. Ngoài ra cần kiểm tra đối chiếu hành vi sửa chữa Phiếu XK kiêm VCNB của doanh nghiệp có liên quan đến kết quả kê khai thuế thì cần xử lý tiếp hành vi vi phạm về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG 
 Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5327/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5327/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5327/TCT-CS xử phạt hành vi sửa chữa ngày tháng trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5327/TCT-CS xử phạt hành vi sửa chữa ngày tháng trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5327/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 24/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5327/TCT-CS xử phạt hành vi sửa chữa ngày tháng trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Lịch sử hiệu lực Công văn 5327/TCT-CS xử phạt hành vi sửa chữa ngày tháng trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  • 24/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực