Công văn 5327/VPCP-ĐMDN

Công văn 5327/VPCP-ĐMDN về kiến nghị của doanh nghiệp tháng 5 năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5327/VPCP-ĐMDN kiến nghị doanh nghiệp tháng 5 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5327/VPCP-ĐMDN
V/v kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 5 năm 2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 1436/PTM-VP ngày 15 tháng 6 năm 2016 về tình hình thực hiện Chthị số 11/CT-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ (Nghị quyết số 35/NQ-CP) trong tháng 5 năm 2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Các Bộ theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp tại công văn nêu trên (sao gi kèm theo); báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chđạo ca Thủ tướng Chính phủ.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm:

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP; tổng hp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp chuyển tới các cơ quan quản lý nhà nước đxử lý, giải quyết; báo cáo Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trong quý II năm 2016; công khai trên trang thông tin điện tử của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch, đôn đốc ký cam kết giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tnh, thành phố về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; báo cáo, mời Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ tham gia lễ ký cam kết như quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, phi hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, NC, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5327/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5327/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2016
Ngày hiệu lực29/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5327/VPCP-ĐMDN kiến nghị doanh nghiệp tháng 5 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5327/VPCP-ĐMDN kiến nghị doanh nghiệp tháng 5 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5327/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành29/06/2016
        Ngày hiệu lực29/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5327/VPCP-ĐMDN kiến nghị doanh nghiệp tháng 5 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5327/VPCP-ĐMDN kiến nghị doanh nghiệp tháng 5 2016

           • 29/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực