Công văn 5331/TCT-CS

Công văn số 5331/TCT-CS về việc trích khấu hao tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5331/TCT-CS trích khấu hao tài sản cố định


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5331/TCT-CS
V/v Trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 589/CT-TTHT ngày 26/9/2007 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về trích khấu hao tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 9 Mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ như sau:

“Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao. Mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

Doanh nghiệp không được tính và trích khấu hao đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh”.

Tại Điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn tiếp tục được sản xuất kinh doanh thì không được trích khấu hao”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đã sử dụng TSCĐ từ năm 1998 và đăng ký trích khấu hao TSCĐ trong 7 năm (1998 - 2004) thì doanh nghiệp phải trích khấu hao TSCĐ đó từ năm 1998 đến hết năm 2004; từ năm 2005, nếu những TSCĐ này vẫn được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp không được trích khấu hao.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bến Tre biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5331/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5331/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5331/TCT-CS trích khấu hao tài sản cố định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5331/TCT-CS trích khấu hao tài sản cố định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5331/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5331/TCT-CS trích khấu hao tài sản cố định

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5331/TCT-CS trích khấu hao tài sản cố định

           • 24/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực