Công văn 5331/VPCP-KTN

Công văn 5331/VPCP-KTN áp dụng Quyết định 34/2010/QĐ-TTg cho Dự án thủy điện Sông Tranh 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5331/VPCP-KTN áp dụng Quyết định 34/2010/QĐ-TTg Dự án thủy điện


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5331/VPCP-KTN
V/v áp dụng Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ cho Dự án thủy điện Sông Tranh 2

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (tờ trình số 1617/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2010); ý kiến của các Bộ: Công thương (công văn số 5757/BCT-NL ngày 14 tháng 6 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2127/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 6 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2032/BNN-KTHT ngày 29 tháng 6 năm 2010) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 2465/EVN-BC ngày 22 tháng 06 năm 2010) về việc áp dụng Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sông Tranh 2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thống nhất mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để điều chỉnh, bổ sung Quy định tạm thời về cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng cho công trình thủy điện Sông Tranh 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-EVN-HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam), làm căn cứ thực hiện nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, sớm ổn định đời sống và sản xuất của hộ dân tái định cư.       

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;  
- Lưu: VT, KTNN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5331/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5331/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2010
Ngày hiệu lực03/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5331/VPCP-KTN áp dụng Quyết định 34/2010/QĐ-TTg Dự án thủy điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5331/VPCP-KTN áp dụng Quyết định 34/2010/QĐ-TTg Dự án thủy điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5331/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành03/08/2010
        Ngày hiệu lực03/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5331/VPCP-KTN áp dụng Quyết định 34/2010/QĐ-TTg Dự án thủy điện

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5331/VPCP-KTN áp dụng Quyết định 34/2010/QĐ-TTg Dự án thủy điện

             • 03/08/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/08/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực