Công văn 5335/TCT-CS

Công văn số 5335/TCT-CS về việc đăng ký in vé xe khách của các HTX vận tải đường bộ cho các xã viên trực tiếp kinh doanh vận tải do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5335/TCT-CS In vé xe khách của HTX vận tải đường bộ .


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5335/TCT-CS
V/v In vé xe khách của HTX vận tải đường bộ .

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1593/CT-HCQTTVAC ngày 8/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc đăng ký in vé xe khách của các HTX vận tải đường bộ cho các xã viên trực tiếp kinh doanh vận tải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết c, Điểm 3.3, phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định: “Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13) được cấp cho:…

- Xã viên hợp tác xã, các cá nhân, nhóm cá nhân thuộc các tổ chức kinh tế kinh doanh theo phương thức nhận khoán, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế.”

Tại Điểm 1, Mục II Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT-BTC-BGTVT ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giao Thông Vận Tải hướng dẫn về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ôtô quy định: “1.1. Vé xe khách (bao gồm vé vận tải khách theo tuyến cố định nội tỉnh, liên tỉnh và vé xe buýt) là một loại hóa đơn do đơn vị vận tải tự in theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

1.2. Các đơn vị vận tải phải thiết kế mẫu vé theo quy định tại Thông tư này và đăng ký mẫu vé, đăng ký in, đăng ký lưu hành vé tại Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cục thuế địa phương) nơi đơn vị đặt trụ sở hoặc trụ sở chi nhánh.”

Trường hợp HTX vận tải cơ giới đường bộ (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành vận tải hành khách…) có các xã viên là chủ phương tiện trực tiếp kinh doanh vận tải, được cấp mã số thuế 13 số phụ thuộc HTX và xã viên trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế thì HTX vận tải đường bộ được phép đăng ký in vé xe khách cho các xã viên trực thuộc theo mẫu vé xe khách ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT-BTC-BGTVT nêu trên. HTX có thể tự thiết kế và đăng ký chỉ một mẫu vé xe khách chung, nhưng các chỉ tiêu trên mẫu vé liên quan đến từng xã viên như: mã số thuế, ký hiệu, số thứ tự phải được in sẵn cho từng xã viên riêng biệt. Các chỉ tiêu số xe; số ghế; ngày, giờ khởi hành; ngày bán vé; tuyến đường và giá cước có thể để trống. Trước khi đăng ký lưu hành vé với Cục Thuế địa phương, đơn vị vận tải phải tự đóng dấu tuyến đường và giá cước lên vé và tự chịu trách nhiệm về việc này. Các xã viên HTX trực tiếp kinh doanh vận tải phải quản lý, sử dụng vé xe khách đúng theo quy định hiện hành để làm căn cứ khai, nộp thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5335/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5335/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5335/TCT-CS In vé xe khách của HTX vận tải đường bộ .


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5335/TCT-CS In vé xe khách của HTX vận tải đường bộ .
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5335/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5335/TCT-CS In vé xe khách của HTX vận tải đường bộ .

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5335/TCT-CS In vé xe khách của HTX vận tải đường bộ .

           • 24/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực