Công văn 5339/BNN-XD

Công văn 5339/BNN-XD năm 2018 về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5339/BNN-XD 2018 áp dụng quy chuẩn trong thiết kế công trình thủy lợi


BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5339/BNN-XD
V/v áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế công trình thủy lợi

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các chủ đầu tư dự án Thủy lợi

Trong hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi, cấp công trình trong một số tiêu chuẩn quốc gia công bố trước năm 2012 chưa được chuyển đổi để phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:05/2012 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế, một số quy định trong Tiêu chuẩn còn thiếu các trường hợp tính toán hoặc chưa phù hợp với điều kiện thực tế thiết kế công trình. Đthống nhất áp dụng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

1. Cấp công trình để xác định tần suất thiết kế và các hệ số an toàn phải tuân theo quy định tại QCVN 04:05/2012, nhưng khi áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về công trình thủy lợi công bố trước năm 2012 để xác định các chỉ tiêu kỹ thuật, thì cấp phải được xác định theo TCXDVN 285:2002 .

2. Chiều cao an toàn của đập đất đầm nén và tần suất gió thiết kế trường hợp tính toán động đất trong TCVN 8216:2009 - Thiết kế đập đất đầm nén lấy bằng chiều cao an toàn và tần suất gió thiết kế ứng với trường hợp lũ kiểm tra.

3. Chiều dày vùng ngoài phía hạ lưu đập bê tông, bê tông cốt thép được xác định thông qua tính toán, không lấy theo chiều dày tối thiểu trong TCVN 9137:2012 - Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép.

Yêu cầu các chủ đầu tư tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KHCN&MT;
- Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, XD
(40)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5339/BNN-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5339/BNN-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2018
Ngày hiệu lực16/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5339/BNN-XD 2018 áp dụng quy chuẩn trong thiết kế công trình thủy lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5339/BNN-XD 2018 áp dụng quy chuẩn trong thiết kế công trình thủy lợi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5339/BNN-XD
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành16/07/2018
        Ngày hiệu lực16/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5339/BNN-XD 2018 áp dụng quy chuẩn trong thiết kế công trình thủy lợi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5339/BNN-XD 2018 áp dụng quy chuẩn trong thiết kế công trình thủy lợi

              • 16/07/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/07/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực