Công văn 5341/BTC-HCSN

Công văn số 5341/BTC-HCSN về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5341/BTC-HCSN Hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5341/BTC-HCSN
V/v Hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Toà án nhân dân tối cao
- Kiểm toán Nhà nước
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

 

Ngày 01/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Sau một thời gian thực hiện, nhiều bộ, ngành, địa phương phản ánh những khó khăn liên quan đến việc bố trí nghỉ bù, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức; kinh phí tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy.

Để đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức khi được giao nhiệm vụ làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trả lương làm việc thêm giờ vào ngày thứ bảy hàng tuần như sau:

1. Phạm vi các thủ tục hành chính cần tiếp nhận, giải quyết vào ngày thứ bảy thực hiện theo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chế độ đối với cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy:

Cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy theo Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được cơ quan bố trí nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ. Cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được hưởng chế độ tiền lương cụ thể như sau:

a) Trường hợp cán bộ, công chức làm việc đủ 40 giờ theo quy định và làm thêm ngày thứ 7 mà không được nghỉ bù (hoặc có được bố trí nghỉ bù nhưng có số giờ được nghỉ bù không đủ số giờ đã làm thêm vào ngày thứ 7) thì tiền lương làm thêm ngày thứ 7 được tính theo quy định tại điểm a, khoản 2, mục IV, Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ

x

200% hoặc 300%

x

Số giờ thực tế làm thêm

Trong đó:

Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy thông thường

Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ.

b) Trường hợp cán bộ, công chức làm việc đủ 40 giờ theo quy định, làm thêm vào ngày thứ 7 và được bố trí nghỉ bù vào ngày khác trong tuần thì tiền lương làm thêm giờ được xác định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ

x

100% hoặc 200%

x

Số giờ thực tế làm thêm

Trong đó:

Mức 100% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy thông thường

Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ.

3. Kinh phí làm việc vào ngày thứ bảy:

Hàng năm, vào thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; trên cơ sở kế hoạch làm việc thêm giờ vào ngày thứ bảy hàng tuần; các cơ quan xây dựng dự toán kinh phí cần thiết để trả lương làm thêm vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng kinh phí trả lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy hàng tuần thuộc năm 2008, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ LĐTB&XH
- Lưu: VT, Vụ HCSN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5341/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5341/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2008
Ngày hiệu lực12/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5341/BTC-HCSN Hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5341/BTC-HCSN Hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5341/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành12/05/2008
        Ngày hiệu lực12/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5341/BTC-HCSN Hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5341/BTC-HCSN Hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy

           • 12/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực