Công văn 5341/VPCP-V.III

Công văn 5341/VPCP-V.III năm 2016 về nhân sự bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5341/VPCP-V.III bầu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 2021 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5341/VPCP-V.III
V/v nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2932/TTr-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2016 về việc báo cáo nhân sự bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý nhân sự giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, VPBCSDCP, Vụ TCCV;
- Lưu: VT, V.III (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5341/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5341/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2016
Ngày hiệu lực29/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5341/VPCP-V.III bầu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 2021 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5341/VPCP-V.III bầu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 2021 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5341/VPCP-V.III
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành29/06/2016
        Ngày hiệu lực29/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5341/VPCP-V.III bầu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 2021 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5341/VPCP-V.III bầu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 2021 2016

              • 29/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực