Công văn 5343/TCHQ-GSQL

Công văn 5343/TCHQ-GSQL năm 2016 về xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5343/TCHQ-GSQL xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát hải quan 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5343/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 714/HQHN-GSQL ngày 10/3/2016 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác nhận tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ đối với tờ khai phát sinh trước thời điểm Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 7726/TCHQ-GSQL nêu tại Điểm a Mục 1 công văn số 714/HQHN-GSQL:

Trước thời điểm ban hành công văn số 7726/TCHQ-GSQL hiện không có tiêu chí để phân biệt đâu là tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ, do vậy chưa thể bổ sung chức năng rà soát các tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ phát sinh trước thời điểm ban hành công văn số 7726/TCHQ-GSQL.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 công văn số 12071/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan, theo đó chỉ đạo công chức hải quan rà soát, căn cứ số quản lý nội bộ, sử dụng ngày tờ khai thông quan hoặc ngày thực hiện nghiệp vụ xác nhận (đối với trường hợp không xác định được ngày tờ khai thông quan) để thực hiện xác nhận trên Hệ thống.

2. Về việc xác nhận tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ đối với tờ khai phát sinh sau thời điểm Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 7726/TCHQ-GSQL nêu tại Điểm b Mục 1 công văn số 714/HQHN-GSQL:

Tổng cục Hải quan giao Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan nghiên cứu giải pháp để phân loại những tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ trong danh sách tờ khai (đủ điều kiện) chưa xác nhận qua khu vực giám sát. Sau khi nghiên cứu bổ sung giải pháp, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

3. Về việc xác nhận đối với tờ khai được phép mang về bảo quản nêu tại Mục 2 công văn số 714/HQHN-GSQL:

Hiện tại, hệ thống không yêu cầu phải xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát với tờ khai đuôi 2. Đ thực hiện kiểm tra các tờ khai đủ điều kiện chưa xác nhận hàng qua khu vực giám sát, công chức hải quan sử dụng chức năng “2. Danh sách tờ khai (đủ điều kiện) chưa xác nhận hàng qua KVGS (batch)”.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục CNTT & TK HQ (để
t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5343/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5343/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2016
Ngày hiệu lực08/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5343/TCHQ-GSQL xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát hải quan 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5343/TCHQ-GSQL xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát hải quan 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5343/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Công Bình
        Ngày ban hành08/06/2016
        Ngày hiệu lực08/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5343/TCHQ-GSQL xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát hải quan 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5343/TCHQ-GSQL xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát hải quan 2016

             • 08/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực