Công văn 5344/TXNK-CST

Công văn 5344/TXNK-CST năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5344/TXNK-CST 2017 quy định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập sau đó xuất khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5344/TXNK-CST
V/v thuế GTGT đối với hàng hóa XK

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 16374/HQHP-TXNK ngày 14/12/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đề nghị hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13, thì: “Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.”

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế, thì:

“...4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn”.

Căn cứ quy định nêu trên từ ngày 01/7/2016, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài không được hoàn thuế GTGT mà thực hiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5344/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5344/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5344/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 5344/TXNK-CST 2017 quy định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập sau đó xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5344/TXNK-CST 2017 quy định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập sau đó xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5344/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5344/TXNK-CST 2017 quy định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập sau đó xuất khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5344/TXNK-CST 2017 quy định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập sau đó xuất khẩu

         • 22/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực