Công văn 5346/TCHQ-PC

Công văn 5346/TCHQ-PC năm 2017 về xin tái xuất hàng hóa vi phạm đã bị tịch thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5346/TCHQ-PC 2017 xin tái xuất hàng hóa vi phạm đã bị tịch thu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5346/TCHQ-PC
V/v xin tái xuất hàng hóa vi phạm

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2422/HQHCM-CBLXL đề ngày 04/8/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xin tái xuất hàng hóa vi phạm đã bị tịch thu của Công ty TNHH W.K.K Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý đối với hàng hóa vi phạm bị buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam nhưng không đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đúng thời hạn đã được quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009) và sau này là khoản 4 Điều 23 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ. Việc xem xét kiến nghị của doanh nghiệp về việc cho nhận lại hàng hóa để sử dụng hoặc tái xuất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là cơ quan có trách nhiệm tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh trả lời doanh nghiệp. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể, đồng thời xem xét, làm rõ các lý do doanh nghiệp giải trình để tham mưu cho Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh có cơ sở giải quyết kiến nghị cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5346/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5346/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2017
Ngày hiệu lực14/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5346/TCHQ-PC

Lược đồ Công văn 5346/TCHQ-PC 2017 xin tái xuất hàng hóa vi phạm đã bị tịch thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5346/TCHQ-PC 2017 xin tái xuất hàng hóa vi phạm đã bị tịch thu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5346/TCHQ-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành14/08/2017
        Ngày hiệu lực14/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5346/TCHQ-PC 2017 xin tái xuất hàng hóa vi phạm đã bị tịch thu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5346/TCHQ-PC 2017 xin tái xuất hàng hóa vi phạm đã bị tịch thu

           • 14/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực