Công văn 5346/TCT-CS

Công văn số 5346/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5346/TCT-CS Ưu đãi thuế TNDN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5346/TCT-CS
V/v Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 620/CT ngày 10/9/2007 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 36 Chương V Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần quy định về ưu đãi cho công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước như sau: “Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định: “Bãi bỏ quy định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Các công ty cổ phần được thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP cho thời gian còn lại”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được hưởng ưu đãi thuế TNDN do được cổ phần hóa từ công ty Nhà nước từ ngày 28/12/2006, Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ là đơn vị hạch toán độc lập thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thì:

- Nếu Xí nghiệp được cổ phần hóa cùng Công ty Cao su Tây Ninh hoặc được cổ phần hóa trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (nêu trên) có hiệu lực thi hành (ngày 21/3/2007) thì được xét ưu đãi thuế TNDN như đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập.

- Nếu Xí nghiệp chưa thực hiện cổ phần hóa hoặc được cổ phần hóa sau ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (nêu trên) có hiệu lực thi hành thì không được xét hưởng ưu đãi thuế TNDN như đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5346/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5346/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5346/TCT-CS Ưu đãi thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5346/TCT-CS Ưu đãi thuế TNDN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5346/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5346/TCT-CS Ưu đãi thuế TNDN

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5346/TCT-CS Ưu đãi thuế TNDN

           • 25/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực