Công văn 5348/TCT-CS

Công văn số 5348/TCT-CS về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5348/TCT-CS kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5348/TCT-CS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2484/CT-KT1 ngày 03/10/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.2.c, Mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007; Điểm 1.2.c, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; Điểm 1.1, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN; Điều 3 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thì:

Trường hợp Công ty cổ phần Hưng Đạt đầu tư xây dựng nhà xưởng trên diện tích đất không thuộc quyền sử dụng của Công ty, nhưng nhà xưởng này đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC nêu trên thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đồng thời nếu đáp ứng đủ các Điều kiện quy định tại Điểm 1.1, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC thì Công ty được trích khấu hao và tính vào chi phí khấu hao tài sản cố định theo mức khấu hao quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC nêu trên. Công ty phải lưu giữ đầy đủ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà xưởng nêu trên của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Hưng Đạt;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5348/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5348/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5348/TCT-CS kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5348/TCT-CS kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5348/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5348/TCT-CS kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5348/TCT-CS kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định

           • 25/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực