Công văn 535/BGTVT-TC

Công văn số 535/BGTVT-TC về việc ghi thu, ghi chi học phí, viện phí, viện trợ năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 535/BGTVT-TC ghi thu, ghi chi học phí, viện phí, viện trợ năm 2008


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 535/BGTVT-TC
V/v: ghi thu, ghi chi học phí, viện phí, viện trợ  năm 2008.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Trường đào tạo thuộc Bộ.

 

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính, văn bản số 33/BTC-NSNN ngày 02/01/2009 về việc thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính. Để có cơ sở tổng hợp số liệu ghi thu, ghi chi học phí, viện phí báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị báo cáo ghi thu, ghi chi học phí, viện phí theo đúng quy định, trường hợp số thu học phí viện phí quý 4 chưa tổng hợp kịp thì báo cáo số thu, số chi 3 quý đầu năm. Đối với số thu học phí, viện phí quý 4 sẽ chuyển sang năm sau, báo cáo gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 9/02/2009.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Xuân Cựu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 535/BGTVT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu535/BGTVT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2009
Ngày hiệu lực03/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 535/BGTVT-TC

Lược đồ Công văn 535/BGTVT-TC ghi thu, ghi chi học phí, viện phí, viện trợ năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 535/BGTVT-TC ghi thu, ghi chi học phí, viện phí, viện trợ năm 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu535/BGTVT-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýVũ Xuân Cựu
        Ngày ban hành03/02/2009
        Ngày hiệu lực03/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 535/BGTVT-TC ghi thu, ghi chi học phí, viện phí, viện trợ năm 2008

         Lịch sử hiệu lực Công văn 535/BGTVT-TC ghi thu, ghi chi học phí, viện phí, viện trợ năm 2008

         • 03/02/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/02/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực