Công văn 5351/TCT-KK

Công văn 5351/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng của Ban Điều hành dự án thủy điện PleiKrong do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5351/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng Ban Điều hành dự án thủy điện PleiKrong


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5351/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT của Ban Điều hành dự án thủy điện PleiKrong

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 971/CT-KK&KTT ngày 26/9/2017 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc xử lý hồ sơ hoàn thuế của Ban Điều hành dự án thủy điện PleiKrong. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn stiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có sthuế đã nộp lớn hơn sthuế phải nộp theo quyết toán thuế.

b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp nêu tại điểm a khoản này).

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này).

….

c ) Người nộp thuế số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có stiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn stiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này”.

Căn cứ Điểm 1a Điều 18 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

“1. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động

a) Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ chức khác:

Đơn vị chủ quản có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc với cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc sau khi chm dứt hiệu lực mã sthuế của đơn vị trực thuộc.

Căn cứ quy định nêu trên:

Ban Điều hành dự án thủy điện PleiKrong (MST:0100105870-046) là đơn vị trực thuộc của Tng công ty Sông Đà, được thành lập theo Quyết định số 10/TCT-TCĐT ngày 22/7/2003 và giải thể theo quyết định số 29/TCT-TCDT ngày 17/2/2010 của Tổng Công ty Sông Đà. Vì vậy, Tổng Công ty Sông Đà là đơn vị thực hiện thủ tục hoàn số thuế nộp thừa của Ban Điều hành dự án thủy điện PleiKrong với Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5351/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5351/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2017
Ngày hiệu lực21/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5351/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5351/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng Ban Điều hành dự án thủy điện PleiKrong


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5351/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng Ban Điều hành dự án thủy điện PleiKrong
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5351/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành21/11/2017
        Ngày hiệu lực21/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5351/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng Ban Điều hành dự án thủy điện PleiKrong

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5351/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng Ban Điều hành dự án thủy điện PleiKrong

            • 21/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực