Công văn 5352/BTC-NSNN

Công văn 5352/BTC-NSNN năm 2014 báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ tài chính công ngoài ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5352/BTC-NSNN 2014 báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ tài chính công ngoài ngân sách


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5352/BTC-NSNN
V/v báo cáo tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính công ngoài ngân sách

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; để có cơ sở tổng hợp tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính công ngoài ngân sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2014, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính công ngoài ngân sách của địa phương năm 2012, 2013 và quý I/2014, cụ thể như sau:

1. Rà soát, báo cáo tổng số quỹ tài chính công ngoài ngân sách của địa phương.

2. Cơ sở pháp lý thành lập quỹ: Đề nghị nêu rõ căn cứ thành lập (theo Luật, Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,...) và phân tích rõ có phù hợp với quy định pháp luật hay không.

3. Về tổ chức hoạt động:

- Tình trạng hoạt động của quỹ: Đã đi vào hoạt động, đã có quyết định thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động, đã dừng hoạt động.

- Về tổ chức hoạt động: Đề nghị nêu rõ mô hình tổ chức hoạt động của quỹ, bố trí cán bộ (biên chế, kiêm nhiệm, chuyên trách,...).

4. Về tình hình tài chính quỹ: Vốn điều lệ quỹ; số vốn hoạt động hàng năm (Đề nghị báo cáo chi tiết theo biểu đính kèm).

5. Phân tích cụ thể mô hình tổ chức, kết quả hoạt động của quỹ, những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và kiến nghị cụ thể đối với từng quỹ tiếp tục duy trì, giải thể, sáp nhập,...) theo yêu cầu quản lý cũng như Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Báo cáo nêu trên đề nghị gửi về Bộ Tài chính (Vụ ngân sách nhà nước) trước ngày 15/5/2014 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NGÂN SÁCH

Tỉnh (Thành phố):……………..

Kèm theo văn bản số 5352/BTC-NSNN ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Năm thành lập Quỹ

Cơ sở pháp lý thành lập Quỹ

Cơ quan, đơn vị quản lý Quỹ

Vốn điều lệ

Số vốn hoạt động năm 2012

Số vốn hoạt động năm 2013

Số vốn hoạt động năm 2014 (đến hết quý I/2014)

a

b

1

2

 

3

4

5

6

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

1

Quỹ Đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

2

Quỹ Bảo lãnh tín dụng

 

 

 

 

 

 

 

3

Quỹ vì người nghèo

 

 

 

 

 

 

 

4

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

5

Quỹ bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

 

6

Quỹ phát triển đất

 

 

 

 

 

 

 

7

Quỹ Bảo trì đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

8

Quỹ phát triển nhà ở

 

 

 

 

 

 

 

9

Quỹ Nạn nhân chất độc da cam

 

 

 

 

 

 

 

10

Quỹ Hỗ trợ nông dân

 

 

 

 

 

 

 

11

Quỹ phát triển rừng

 

 

 

 

 

 

 

12

Quỹ cứu trợ

 

 

 

 

 

 

 

13

Quỹ nhân đạo

 

 

 

 

 

 

 

14

Quỹ xây dựng hè phố

 

 

 

 

 

 

 

15

Quỹ xóa nhà tranh

 

 

 

 

 

 

 

16

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

 

 

 

 

 

 

 

17

Quỹ Bảo trợ trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

18

Quỹ khuyến nông

 

 

 

 

 

 

 

19

Quỹ giải quyết việc làm

 

 

 

 

 

 

 

20

Quỹ xúc tiến thương mại

 

 

 

 

 

 

 

21

Quỹ hiến máu tình nguyện

 

 

 

 

 

 

 

22

Quỹ bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi

 

 

 

 

 

 

 

23

Quỹ khuyến học

 

 

 

 

 

 

 

24

Quỹ phòng chống thiên tai

 

 

 

 

 

 

 

25

Quỹ phòng chống lụt bão

 

 

 

 

 

 

 

26

Quỹ phát triển KHCN

 

 

 

 

 

 

 

27

Quỹ phòng chống ma túy

 

 

 

 

 

 

 

28

Quỹ khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Công văn 5352/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5352/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2014
Ngày hiệu lực24/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5352/BTC-NSNN 2014 báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ tài chính công ngoài ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5352/BTC-NSNN 2014 báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ tài chính công ngoài ngân sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5352/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Công Nghiệp
        Ngày ban hành24/04/2014
        Ngày hiệu lực24/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5352/BTC-NSNN 2014 báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ tài chính công ngoài ngân sách

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5352/BTC-NSNN 2014 báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ tài chính công ngoài ngân sách

           • 24/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực