Công văn 5352/TCCB-BGDĐT

Công văn 5352/TCCB-BGDĐT báo cáo thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở, nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5352/TCCB-BGDĐT báo cáo thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở, nhân sự Phòng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5352/BGDĐT-TCCB
V/v báo cáo thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở, nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở, nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo theo mẫu kèm theo.

Báo cáo của quý Sở gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30 tháng 8 năm 2012.

Để thông tin được cập nhật thường xuyên, chính xác, đề nghị quý Sở định kỳ báo cáo về Bộ các thông tin nói trên 2 lần/năm, cụ thể:

Lần 1: Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 6,

Lần 2: Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 12.

Báo cáo định kỳ gửi về Bộ qua địa chỉ: [email protected].

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 


UBND TỈNH . . . . . . . . . . .
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
----------------

 

.........., ngày     tháng    năm 2012

 

BÁO CÁO

Thông tin về nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo

(Kèm theo công văn số:        /SGDĐT-TCCB ngày     tháng     năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo ........... )

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Chức vụ

Trình độ ch. môn ng. vụ

Trình độ lý luận chính trị

Địa chỉ liên hệ:

(Điện thoại: CQ, DĐ, Hộp thư điện tử)

Ghi chú

1

Trần Văn B

01-5-1960

. . . . . .

Tr. Phòng

Đại học

Cao cấp

ĐT:

DĐ:

HT: [email protected]

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn A

 

UBND TỈNH . . . . . . . . . . .
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
----------------

 

.........., ngày     tháng    năm 2012

 

BÁO CÁO

Thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 (Kèm theo công văn số:        /SGDĐT-TCCB ngày     tháng     năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo ........... )

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Chức vụ

Trình độ ch. môn ng. vụ

Trình độ lý luận chính trị

Địa chỉ liên hệ:

(Điện thoại: CQ, DĐ, Hộp thư điện tử)

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

01-6-1961

. . . . . .

Giám đốc

Thạc sỹ

Cao cấp

ĐT:

DĐ:

HT: [email protected]

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn A

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5352/TCCB-BGDĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5352/TCCB-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2012
Ngày hiệu lực17/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5352/TCCB-BGDĐT

Lược đồ Công văn 5352/TCCB-BGDĐT báo cáo thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở, nhân sự Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5352/TCCB-BGDĐT báo cáo thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở, nhân sự Phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5352/TCCB-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Mạnh Nhị
        Ngày ban hành17/08/2012
        Ngày hiệu lực17/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5352/TCCB-BGDĐT báo cáo thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở, nhân sự Phòng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5352/TCCB-BGDĐT báo cáo thông tin về nhân sự lãnh đạo Sở, nhân sự Phòng

              • 17/08/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/08/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực