Công văn 5353/TCT-CS

Công văn số 5353/TCT-CS về việc giải đáp chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5353/TCT-CS giải đáp chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5353/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 25  tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hà Nội.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15/11/TL-TCT ngày 15/11/2007 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu Thăng Long hỏi về chính sách thuế. Về vấn đề này,  Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Tại Điểm 5 Mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn khi cơ sở kinh doanh Điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc phải sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh Điều động nội bộ.

Trường hợp, cơ sở kinh doanh ký hợp đồng mua một số TSCĐ, công cụ, dụng cụ, vật tư nguyên vật liệu có đầy đủ hoá đơn chứng minh số hàng trên là hợp pháp và trên hoá đơn ghi địa chỉ mã số thuế của Công ty chính. Sau đó, Công ty đã có Lệnh Điều động nội bộ xuất chuyển thẳng cho các đơn vị trực thuộc (không qua nhập kho tại trụ sở chính) thì không phải sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Đơn vị đã kê khai khấu trừ thuế GTGT tại trụ sở chính thì không phải kê khai thuế GTGT tại chi nhánh và xí nghiệp phụ thuộc.

2. Về thuế TNDN:

Tại Mục II; Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn:

“Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

...3.4- Được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 07 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thực hiện tại địa bàn C”.

“1.5- Thuế suất 10% áp dụng đối với:  hợp tác xã được thành lập tại địa bàn C; cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thực hiện tại địa bàn C”

Tại Điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn về thuế suất TNDN theo diện mở rộng quy mô:

“- Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh  mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc  địa bàn nêu trên thuộc diện khuyến khích đầu tư thì mức thuế suất ưu đãi  áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại xác định căn cứ vào mức độ đáp ứng các Điều kiện ưu đãi đầu tư của dự án”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu Thăng Long đang hoạt động, có dự án đầu tư Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái (phê duyệt ngày 01/7/2005) tại Huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái (Danh Mục C) và sản phẩm xuất khẩu 100% (Danh Mục A) thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo diện mở rộng quy mô với thời gian ưu đãi miễn 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại. Thuế suất của dự án là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên
- Công ty CP ĐT XD XNK Thăng Long;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT, CS(4b).

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG 
 Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5353/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5353/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5353/TCT-CS giải đáp chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5353/TCT-CS giải đáp chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5353/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5353/TCT-CS giải đáp chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5353/TCT-CS giải đáp chính sách thuế

           • 25/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực