Công văn 5355/TCT-CS

Công văn số 5355/TCT-CS về việc hạch toán kế toán do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5355/TCT-CS hạch toán kế toán


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5355/TCT-CS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nikko Việt Nam

Trả lời công văn số 97/CV/TCKT ngày 1/11/2007 của Công ty Cổ phần Nikko Việt Nam về hạch toán kế toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm 5.4b Mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo, trả thưởng, trả thay tiền lương cho người lao động hoặc tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì khi xuất hàng hóa để khuyến mại, Công ty phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT. Trong thời gian từ tháng 6/2007 đến tháng 9/2007 Công ty đã không tính thuế GTGT đối với hàng khuyến mại thì Công ty lập bảng kê phản ảnh lượng hàng xuất khuyến mại trong thời gian trên và tính thuế GTGT đầu ra của hàng hóa khuyến mại và căn cứ bảng kê để kê khai bổ sung thuế GTGT trên mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

2. Về hạch toán chuyển lỗ trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp: Mục VI phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế TNDN hướng dẫn:

“2. Cơ sở kinh doanh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể cả giao, bán doanh nghiệp nhà nước), sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời Điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền.

3. Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi sáp nhập phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và được tiếp tục chuyển vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp sau khi sáp nhập để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ”.

Điểm 2c Điều 153 Luật Doanh nghiệp quy định: “Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các Khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty nhận sáp nhập sau khi đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật doanh nghiệp, được chuyển lỗ của Công ty bị sáp nhập, thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ tại Công ty bị sáp nhập.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CP Nikko được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế HN;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5355/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5355/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5355/TCT-CS hạch toán kế toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5355/TCT-CS hạch toán kế toán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5355/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5355/TCT-CS hạch toán kế toán

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5355/TCT-CS hạch toán kế toán

           • 25/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực