Công văn 5356/BKHĐT-QLĐT

Công văn 5356/BKHĐT-QLĐT năm 2014 đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5356/BKHĐT-QLĐT 2014 đăng ký thông tin nhà thầu hệ thống mạng đấu thầu quốc gia


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5356/BKHĐT-QLĐT
V/v đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91.

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XlII thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014. Theo đó, ngày 26/6/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.

Theo quy định tại điểm d Điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, một trong các điều kiện để đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc quy định nhà thầu phải đăng ký để có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm mục đích tạo lập cơ sở dữ liệu thống nhất về thông tin của các nhà thầu, phục vụ cho các chủ đầu tư, bên mời thầu kiểm tra, truy xuất thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, đồng thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu.

Trong thời gian qua, kể từ ngày Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành, nhiều chủ đầu tư, bên mời thầu đã quy định khuyến khích các nhà thầu tham dự thầu đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên qua phản ánh của một số nhà thầu, đã có những chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra quy định bắt buộc nhà thầu tham dự thầu phải có tên được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời coi đây là một trong các điều kiện để đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu. Để bảo đảm sự thống nhất, phù hợp trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, liên quan đến nội dung đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định lộ trình áp dụng và hướng dẫn thực hiện chi tiết đối với nội dung đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 và điểm e khoản 2 Điều 22 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

1. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng văn bản quy định về lộ trình và hướng dẫn chi tiết đối với nội dung đăng ký nhà thầu. Vì vậy, khuyến khích các nhà thầu tiếp tục đăng ký thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Từ nay cho đến khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký nhà thầu, đề nghị các chủ đầu tư, bên mời thầu:

a) Không được quy định bắt buộc nhà thầu tham dự thầu phải có tên được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

b) Không đưa nội dung đánh giá về “đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 vào trong phần đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm tin học (để đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ KH&ĐT);
- Lưu VT, Cục QLĐT. HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5356/BKHĐT-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5356/BKHĐT-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2014
Ngày hiệu lực18/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5356/BKHĐT-QLĐT 2014 đăng ký thông tin nhà thầu hệ thống mạng đấu thầu quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5356/BKHĐT-QLĐT 2014 đăng ký thông tin nhà thầu hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5356/BKHĐT-QLĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐào Quang Thu
        Ngày ban hành18/08/2014
        Ngày hiệu lực18/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5356/BKHĐT-QLĐT 2014 đăng ký thông tin nhà thầu hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5356/BKHĐT-QLĐT 2014 đăng ký thông tin nhà thầu hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

             • 18/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực