Công văn 536/QLD-KD

Công văn 536/QLD-KD năm 2020 về công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 536/QLD-KD 2020 công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/QLD-KD
V/v công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 48 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Phiếu trình số 295/QLD-KD ngày 11/03/2019 và Phiếu trình số 323/QLD-KD ngày 16/03/2020;

Căn cứ Công văn số 409/QLD-KD ngày 27/03/2019 của Cục Quản lý Dược gửi Văn phòng Bộ về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược;

Cục Quản lý Dược kính chuyển Văn phòng Bộ thông tin về cơ sở đủ điều kiện cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam (theo Phụ lục đính kèm Công văn này) để công bố tại Thư mục “Công bố thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dược” (tiểu thư mục: “Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam”) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Văn phòng Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, KD (L).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC VÀO VIỆT NAM
(Đính kèm Công văn số 536/QLD-KD ngày 29/4/2020 của Cục Quản lý Dược)

TT

Thông tin liên quan đến cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu

Thông tin liên quan đến cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Thông tin về quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Ngày cập nhật thông tin

Tên cơ quan

Đa chỉ

Thông tin liên h

Tên cơ sở

Địa điểm kinh doanh

Phạm vi kinh doanh tại nước sở tại

Thông tin liên hệ

1

Cơ quan Qun lý Dược Vương Quốc B (The Federal Agency for Medicines and Health Products)

Eurostation II, Victor Hortalplein 40/40, 1060 Brussels (Belgium)

Eurostation II, Victor Hortalplein 40/40, 1060 Brussels (Belgium)

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium

Sản xuất thuốc, Phân phối thuốc, Xuất khẩu thuốc

Người đại diện để liên hệ: Johan De Winter

Số điện thoại: +32 14 603740

Địa chỉ email: JDWINTER@ its.jnj.com

Belgium

26/11/2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 536/QLD-KD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu536/QLD-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2020
Ngày hiệu lực29/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 536/QLD-KD

Lược đồ Công văn 536/QLD-KD 2020 công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 536/QLD-KD 2020 công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu536/QLD-KD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Văn Đông
        Ngày ban hành29/04/2020
        Ngày hiệu lực29/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 536/QLD-KD 2020 công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 536/QLD-KD 2020 công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam

              • 29/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực