Công văn 536/TCT-CS

Công văn 536/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 536/TCT-CS thuế giá trị gia tăng 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế TP.H Chí Minh

Trả lời công văn số 9657/CT-TTra4 ngày 26/10/2015 của Cục Thuế TP.HChí Minh về vướng mắc về thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 6, Điểm 10 Mục I Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

- Điểm 6: “Dịch vụ cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến bãi, phương tiện vận chuyn; máy móc, thiết bị vv... là giá cho thuê chưa có thuế. Trường hợp cho thuê theo hình thức thu tiền từng kỳ hoặc thu trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì thuế GTGT tính trên số tin thu từng kỳ hoặc thu trước, bao gồm cả Khoản thu trước, bao gồm cả Khoản thu dưới hình thức khác như thu tiền đhoàn thiện, sửa chữa, nâng cấp nhà cho thuê theo yêu cu của bên cho thuê.”

- Điểm 10: “10- Đi với cơ sở hạ tầng kỹ thuật do các cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất xây dựng đ chuyn nhượng gắn với chuyn quyn sử dụng đất thì giá tính thuế GTGT là giá thực tế chuyn nhượng cơ sở hạ tng cùng với chuyn quyền sử dụng đất chưa có thuế GTGT, trừ tin sử dụng đt phải nộp vào NSNN theo giá do UBND tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương quy định tại thời Điểm giao đất. Trường hợp cơ quan Nhà nước có thm quyn bán đấu giá quyn sử dụng đất đã có cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật về đất đai, sau đó cơ sở kinh doanh trúng đấu giá đất xây dựng nhà, cơ sở hạ tng đ bán thì giá tính thuế GTGT là giá thực tế chuyn nhượng nhà, cơ sở hạ tầng cùng với chuyn quyn sử dụng đất trừ (-) giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với cơ sở hạ tầng do cơ sở kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất đđầu tư cho thuê trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế khác theo quy định của Chính phủ đcho thuê lại là giá cho thuê chưa có thuế GTGT, trừ giá thuê đất phải nộp NSNN...”

Tại Điểm 1.4, Điểm 1.8 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

- Điểm 1.4: “Đi với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyn, máy móc, thiết bị là stiền cho thuê chưa có thuế GTGT.”

- Điểm 1.8: “Đối với cơ sở kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, giá tính thuế là giá cho thuê cơ sở hạ tng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trừ (-) tiền thuê đất phải nộp Ngân sách nhà nước.

Ví dụ 11: Công ty Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Y được Nhà nước cho thuê 500.000 m² đất trong thời gian 50 năm đxây dựng hạ tng kỹ thuật cho thuê. Giá cho thuê đt là 300.000 đng/m²/năm. Sau khi đu tư hạ tầng, Công ty Y cho Công ty Z thuê 5.000 m² trong 20 năm để xây dựng nhà máy sản xuất, giá thuê đất chưa có thuế GTGT (chưa kphí tiện ích công cộng) là 800.000 đồng/m²/năm. Công ty Z trả tiền thuê hạ tầng một năm một lần.

Giá tính thuế GTGT đi với tiền thu từ cho thuê hạ tầng một năm đi với Công ty Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Y cho Công ty Z thuê là:

(5.000 m² x 800.000 đồng) - (5.000 m² x 300.000 đồng) x 01 năm = 2.500.000.000 đồng.

Thuế GTGT là: 2.500.000.000 đ x 10% = 250.000.000 đồng. »

Đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên, quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và ý kiến của các Sở, ngành tại địa phương đxử lý đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6 theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/cáo)
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 536/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu536/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2016
Ngày hiệu lực03/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 536/TCT-CS thuế giá trị gia tăng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 536/TCT-CS thuế giá trị gia tăng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu536/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành03/02/2016
        Ngày hiệu lực03/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 536/TCT-CS thuế giá trị gia tăng 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 536/TCT-CS thuế giá trị gia tăng 2016

           • 03/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực