Công văn 5361/BTC-CST

Công văn số 5361/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng

Nội dung toàn văn Công văn 5361/BTC-CST phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5361/BTC-CST
v/v: Phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

Kính gửi:  Bộ Xây dựng

 

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 597/BXD-KTTC ngày 07/4/2006 của Bộ Xây dựng đề nghị cho phép các bộ, ngành, địa phương được tạm thu "phí thẩm định thiết kế cơ sở" các công trình xây dựng bằng mức thu lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Xây dựng và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư, Bộ Tài chính đồng ý để các ngành, các địa phương được thu "phí thẩm định thiết kế cơ sở" theo mức thu "lệ phí thẩm định dự án đầu tư" quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC; các đơn vị thu phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền "phí thẩm định thiết kế cơ sở" theo đúng quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Xây dựng được biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trương Chí Trung

 

Thuộc tính Công văn 5361/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5361/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2006
Ngày hiệu lực24/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5361/BTC-CST phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5361/BTC-CST phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5361/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành24/04/2006
        Ngày hiệu lực24/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5361/BTC-CST phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5361/BTC-CST phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng

           • 24/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực