Công văn 5364/CT-TTHT

Công văn 5364/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5364/CT-TTHT chính sách thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2016


TNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5364/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư May Mặc Hồng Ngọc
Địa chỉ: 14-16 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
số thuế: 0303853279

Trả lời văn bản số 01/CTTP.HCM/2016 ngày 23/05/2016 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định quy định thuế suất 0%:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu;

- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;

…”

+ Tạo Khoản 2 Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

…”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đi bổ sung một s điu của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính;

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, có chức năng gia công hàng may mặc đ xuất khu, thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Theo trình bày Công ty chỉ thực hiện gia công hàng may mặc đ xuất khẩu ra nước ngoài nên chỉ sử dụng hóa đơn thương mại. Khi Công ty giải thể cần bán thanh lý tài sản thì phải sử dụng hóa đơn GTGT. Thuế suất thuế GTGT áp dụng tương ứng với mặt hàng bán ra (ví dụ nhà xưởng, máy móc thiết bị là 10%...)

Trường hợp Công ty bán tài sản thanh lý cho doanh nghiệp thuộc khu phi thuế quan (Doanh nghiệp chế xuất) nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (có hợp đồng, hóa đơn, tờ khai hải quan, chứng từ thanh toán qua ngân hàng) thì được áp dụng thuế sut 0%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
hòng PC;
- P
hòng KT 2;
- Lưu
: VT, TTHT.
1147-15160 (24/05/2016)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5364/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5364/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2016
Ngày hiệu lực10/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5364/CT-TTHT chính sách thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5364/CT-TTHT chính sách thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5364/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành10/06/2016
        Ngày hiệu lực10/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5364/CT-TTHT chính sách thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5364/CT-TTHT chính sách thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2016

            • 10/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực