Công văn 5366/LĐTBXH-TCGDNN

Công văn 5366/LĐTBXH-TCGDNN năm 2017 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5366/LĐTBXH-TCGDNN 2017 đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5366/LĐTBXH-TCGDNN
V/v đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp đã đạt được một số kết quả nhất định, với nội dung tuyên truyền có trọng tâm, kịp thời đưa chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân với hình thức thể hiện khá phong phú. Bước đầu đã tạo được sự thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề - lập nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai công tác tuyên truyền ở các địa phương chưa đồng đều, một số địa phương chưa theo kịp, bám sát được thực tế hoạt động của giáo dục nghề nghiệp trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng.

Nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động giáo dục nghề nghiệp trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, làm chuyn đi nhận thức của toàn xã hội về học nghề - lập nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn chủ động triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp:

- Về nội dung: tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách ca Đảng và Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; phản ánh về hoạt động giáo dục nghề nghiệp, về kết quả của quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng. Giới thiệu, biểu dương các gương tập thể, cá nhân tiên tiến, các mô hình, cơ s giáo dục nghề nghiệp hoạt động hiệu quả; đào tạo gắn với thị trường lao động, gắn với việc làm, doanh nghiệp; quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế của giáo dục nghề nghề nghiệp; xu hướng phát triển, dự báo nhu cầu nhân lực của các ngành nghề trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Hình thức: đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa phương, địa bàn, đối tượng. Đối với mỗi nội dung, đối tượng cần tìm ra hình thức tuyên truyền phù hợp để đạt được mục tiêu, hiệu quả cao nhất.

- Chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trong công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp đối với các nội dung có tính chất, phạm vi ảnh hưởng tới lĩnh vực, ngành nghề theo vùng, quốc gia,... tính thời sự như cơ cấu nguồn nhân lực, ngành nghề đào tạo, phân luồng học sinh THCS vào học nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Cơ quan ch
quản của cơ s GDNN ở TW (phối hợp chỉ đạo);
- Vụ KHTC, TTTT, Văn phòng Bộ;
- Báo LĐXH, Tạp chí LĐTXH; Tạp chí GD&TE;
- Sở LĐTBXH các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT: Bộ LĐTBXH, TCGDNN;
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5366/LĐTBXH-TCGDNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5366/LĐTBXH-TCGDNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5366/LĐTBXH-TCGDNN

Lược đồ Công văn 5366/LĐTBXH-TCGDNN 2017 đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5366/LĐTBXH-TCGDNN 2017 đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5366/LĐTBXH-TCGDNN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Quân
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5366/LĐTBXH-TCGDNN 2017 đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5366/LĐTBXH-TCGDNN 2017 đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp

              • 19/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực