Công văn 5366/TCT-KK

Công văn 5366/TCT-KK năm 2018 về nộp thuế của Văn phòng đại diện Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5366/TCT-KK 2018 nộp thuế của Văn phòng đại diện


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5366/TCT-KK
V/v trả lời vướng mắc của Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh kèm công văn số 11057/VPCP-ĐMDN ngày 14/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh
(Địa chỉ: Phòng 612 Campus 08, Lầu 6, Số 02 Đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11057/VPCP-ĐMDN ngày 14/11/2018 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 2, Điều 5, Điều 6 và Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh là người nộp thuế theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và là đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính nêu trên thì được đăng ký và thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (trong đó có thủ tục kê khai, nộp thuế điện tử). Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính nêu trên. Việc đăng ký, sử dụng chữ ký số và chứng thực số, Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định của Luật giao dịch điện tử, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ nêu trên và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Vụ ĐMDN);
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để báo cáo);
- Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Vụ PC, Cục THTK (BTC);
- Các Vụ/đơn vị: DNNVV, CNTT, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK3b

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5366/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5366/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2018
Ngày hiệu lực27/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5366/TCT-KK 2018 nộp thuế của Văn phòng đại diện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5366/TCT-KK 2018 nộp thuế của Văn phòng đại diện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5366/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Phương
        Ngày ban hành27/12/2018
        Ngày hiệu lực27/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5366/TCT-KK 2018 nộp thuế của Văn phòng đại diện

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5366/TCT-KK 2018 nộp thuế của Văn phòng đại diện

            • 27/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực