Công văn 5367/BTC-NSNN

Công văn 5367/BTC-NSNN năm 2014 báo cáo quyết toán kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5367/BTC-NSNN 2014 báo cáo quyết toán kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo 2013


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5367/BTC-NSNN
V/v báo cáo quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo và người DTTS vùng khó khăn năm 2013

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) Lạng Sơn

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015; để có cơ sở xác định nhu cầu kinh phí cho địa phương thực hiện mua thẻ BHYT cho người nghèo, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện mua thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn năm 2013 (có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm); gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/5/2014 để xem xét, xử lý.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) biết và tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh (TP) Lạng Sơn
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5367/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5367/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2014
Ngày hiệu lực24/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5367/BTC-NSNN 2014 báo cáo quyết toán kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5367/BTC-NSNN 2014 báo cáo quyết toán kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5367/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Công Nghiệp
        Ngày ban hành24/04/2014
        Ngày hiệu lực24/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5367/BTC-NSNN 2014 báo cáo quyết toán kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo 2013

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5367/BTC-NSNN 2014 báo cáo quyết toán kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo 2013

            • 24/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực