Công văn 5367/VPCP-KTN

Công văn 5367/VPCP-KTN giải pháp tăng cường quản lý sản xuất và chất lượng phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5367/VPCP-KTN giải pháp tăng cường quản lý sản xuất chất lượng phân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5367/VPCP-KTN
V/v giải pháp tăng cường quản lý sản xuất và chất lượng phân bón

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ.
- Hiệp hội phân bón Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1774/BC-BNN-TT ngày 10 tháng 6 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Công thương (công văn số 6726/BCT-HC ngày 8 tháng 7 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4852/BKH-KTCN ngày 15 tháng 7 năm 2010), Nội vụ (công văn số 2143/BNV-TCBC ngày 02 tháng 7 năm 2010) về giải pháp tăng cường quản lý sản xuất và chất lượng phân bón, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Công thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón; thống nhất một đầu mối lấy mẫu kiểm tra chất lượng phân bón làm căn cứ xử lý vi phạm về chất lượng phân bón, khắc phục tình trạng trong cùng thời điểm có nhiều cơ quan cùng lấy mẫu kiểm tra chất lượng phân bón.

2. Bộ Công thương hướng dẫn cụ thể việc xác định phân bón là mặt hàng kinh doanh có điều kiện theo quy định tại phụ lục số III Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh sau khi cấp phép đầu tư, kiên quyết rút giấy phép đầu tư đối với dự án khi không đủ điều kiện kinh doanh.

3. Đồng ý việc thay đổi phương thức quản lý phân bón bằng hình thức phân nhóm sản phẩm để quản lý thay cho phương thức quản lý bằng việc ban hành danh mục phân bón được phép sản xuất kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Công thương nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón và Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

4. Bộ Công thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội phân bón Việt Nam xây dựng quy hoạch sản xuất phân bón các loại đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 3 năm 2010; hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức hệ thống và quy chế quản lý đại lý, bán lẻ phân bón các loại nhằm quản lý tốt chất lượng và giá cả phân bón hợp lý đến nông dân.

5. Việc quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh phân bón tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón và Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, ĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5367/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5367/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2010
Ngày hiệu lực04/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5367/VPCP-KTN giải pháp tăng cường quản lý sản xuất chất lượng phân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5367/VPCP-KTN giải pháp tăng cường quản lý sản xuất chất lượng phân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5367/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành04/08/2010
        Ngày hiệu lực04/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5367/VPCP-KTN giải pháp tăng cường quản lý sản xuất chất lượng phân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5367/VPCP-KTN giải pháp tăng cường quản lý sản xuất chất lượng phân

           • 04/08/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực