Công văn 5368/TCT-QLN

Công văn 5368/TCT-QLN năm 2015 vướng mắc khi áp dụng biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5368/TCT-QLN vướng mắc biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5368/TCT-QLN
V/v vướng mắc khi áp dụng biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2252/CT-QLN ngày 04/11/2015 về việc cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh. Về việc này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc điều chỉnh Quyết định cưỡng chế và Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng sau khi cơ quan thuế đã ban hành Quyết định

Điểm b Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy đnh v vic áp dụng biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng:

T chc, cá nhân bị cưỡng chế phải cung cấp thông tin về hóa đơn cho cơ quan thuế ngay trong ngày m việc về việc xác minh hóa đơn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn cung cấp đầy đủ các thông tin v việc sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế đi chiếu dữ liệu về hóa đơn do cơ quan thuế quản lý nếu khớp đúng với thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp thì cơ quan thuế ban hành quyết định cưỡng chế bng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo s liệu cung cấp về hóa đơn của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không đy đủ v việc sử dụng hóa đơn thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản đ đ nghị tổ chức, cá nhân đi chiếu số liệu tại cơ quan thuế. Sau khi đi chiếu mà dữ liệu của tổ chức, cá nhân sai lệch với dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế qun lý thì đ nghị tổ chức, cá nhân đó điều chỉnh s liệu và báo cáo bổ sung.

Sau 05 (năm) ngày làm việc, k từ ngày cơ quan thuế đề nghị điều chỉnh số liệu, nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện báo cáo điều chỉnh thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin về việc sử dụng hóa đơn theo đề nghị của cơ quan thuế hoặc sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế đề nghị điều chỉnh số liệu, tổ chức, cá nhân không thực hiện báo cáo điều chỉnh thì cơ quan thuế căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Do đó, sau khi cơ quan thuế ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng mà người nộp thuế mới gửi đề nghị điều chỉnh thì cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh Quyết định cưỡng chế và số hóa đơn cơ quan thuế đã thông báo không còn giá trị sử dụng.

2. Về việc sử dụng hóa đơn

Tại Quy trình cưỡng chế nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 hướng dẫn việc lập Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng như sau: “Số hóa đơn không còn giá trị sử dụng thuộc những hóa đơn trong bảng kê dưới/trên đây nếu xuất sử dụng từ/sau ngày...”: là ngày trùng vi ngày có hiệu lực của quyết định cưỡng chế”

Căn cứ hướng dẫn trên, những hóa đơn được xuất sử dụng từ ngày cơ quan thuế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì được coi là hóa đơn bất hợp pháp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, QLN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5368/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5368/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2015
Ngày hiệu lực14/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5368/TCT-QLN vướng mắc biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5368/TCT-QLN vướng mắc biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5368/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrịnh Hoàng Cơ
        Ngày ban hành14/12/2015
        Ngày hiệu lực14/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5368/TCT-QLN vướng mắc biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5368/TCT-QLN vướng mắc biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

            • 14/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực