Công văn 537/XTTM-CSPTXK

Công văn 537/XTTM-CSPTXK hướng dẫn đề xuất chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2010 do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 537/XTTM-CSPTXK hướng dẫn đề xuất chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2010


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 537/XTTM-CSPTXK
V/v hướng dẫn đề xuất chương trình XTTM quốc gia 2010

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2009

Kính gửi: Các đơn vị chủ trì Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Theo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (XTTMQG) ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 và số 80/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 01 tháng 7 năm 2009 là thời hạn cuối cùng tiếp nhận các đề án XTTMQG 2010, Cục Xúc tiến thương mại (Ban thư ký Chương trình XTTMQG) đề nghị các đơn vị chủ trì:

- Căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển xuất khẩu, XTTM trong lĩnh vực liên quan; tình hình thực tế tại thị trường trong và ngoài nước; Nghị quyết 30/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; xuất phát từ nhu cầu của các doanh nghiệp, xây dựng các đề xuất cho Chương trình XTTMQG 2009 theo mẫu quy định ban hành kèm theo công văn này (bản mềm được đăng tải trong Mục “Xúc tiến thương mại quốc gia” trên trang web: www.vietrade.gov.vn).

- Đề nghị các đơn vị chủ trì đa ngành không đề xuất hoạt động XTTM chuyên ngành, trừ khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của hiệp hội ngành hàng liên quan;

- Xây dựng mỗi đề án là một hoạt động xúc tiến thương mại riêng biệt, không gồm nhiều đề án nhỏ với dự toán kinh phí sát với thực tế.

- Gửi Hồ sơ đề xuất về Cục Xúc tiến thương mại và Cục Tài chính Doanh nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2009 (mỗi cơ quan gửi 02 bản gốc và 01 đĩa CD chứa các nội dung đề xuất dưới dạng phần mềm sao lưu theo đúng trình tự và mẫu đã ban hành).

- Ban Thư ký Chương trình XTTMQG sẽ không tiếp nhận để trình Hội đồng thẩm định xem xét các đề án của các đơn vị chủ trì chưa hoàn thành nghĩa vụ báo cáo và thanh quyết toán các chương trình của năm 2008; hoặc các đề án xây dựng không đúng mẫu đề xuất, không điền đầy đủ thông tin các biểu mẫu, không thuộc nội dung hỗ trợ, không đúng thời hạn quy định.

Mọi thông tin liên hệ: ông Nguyễn Việt Hoà, Trưởng Ban thư ký Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Tel: 04.39345413. Email: [email protected]./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên;
- Lưu: VT, CSPTXK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Tạ Hoàng

MẪU

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH XTTMQG 2010 CỦA CÁC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

1. Danh Mục đề xuất

XQ 1.0 - Mẫu công văn gửi Hội đồng thẩm định

XQ 1.1 - Mẫu tổng hợp đề xuất chương trình XTTMQG 2010

2. Hồ sơ đơn vị chủ trì

XQ 2.0 - Mẫu hồ sơ đơn vị chủ trì

XQ 2.1 - Mẫu số liệu xuất khẩu cơ bản của ngành

XQ 2.2 - Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình XTTMQG năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009

XQ 2.3 - Danh sách 30 doanh nghiệp xuất khẩu đầu ngành

XQ 2.4 - Danh sách 30 doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu lớn của ngành

3. Đề án chi tiết

Đề án 01: XQ 3.0 - Mẫu đề án

XQ 3.1 - Mẫu dự toán kinh phí

XQ 3.2 - Mẫu thông tin giới thiệu hội chợ triển lãm

XQ 3.3 - Mẫu thông tin về chủ nhiệm đề án

XQ 3.4 - Mẫu công văn lấy ý kiến của Hiệp hội ngành hàng (Các Đơn vị chủ trì đa ngành khi đề xuất các hoạt động XTTM chuyên ngành, cần có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Hiệp hội ngành hàng liên quan)

XQ 3.5 - Mẫu Phiếu đăng ký tham gia các đoàn giao thương, khảo sát thị trường của các doanh nghiệp dự kiến tham gia.

Đề án 02:

Đề án 03:

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 537/XTTM-CSPTXK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu537/XTTM-CSPTXK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2009
Ngày hiệu lực09/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 537/XTTM-CSPTXK

Lược đồ Công văn 537/XTTM-CSPTXK hướng dẫn đề xuất chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 537/XTTM-CSPTXK hướng dẫn đề xuất chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu537/XTTM-CSPTXK
        Cơ quan ban hànhCục Xúc tiến thương mại
        Người kýTạ Hoàng Linh
        Ngày ban hành09/06/2009
        Ngày hiệu lực09/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 537/XTTM-CSPTXK hướng dẫn đề xuất chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2010

         Lịch sử hiệu lực Công văn 537/XTTM-CSPTXK hướng dẫn đề xuất chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2010

         • 09/06/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/06/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực