Công văn 5374/BHXH-BT

Công văn 5374/BHXH-BT báo cáo nhanh tiến độ thu bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5374/BHXH-BT báo cáo nhanh tiến độ thu bảo hiểm xã hội, y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5374/BHXH-BT
V/v báo cáo nhanh tiến độ thu BHXH, BHYT, BHTN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 

Kinh gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để có căn cứ chỉ đạo và điều hành kế hoạch thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kịp thời, kể từ ngày 26/12/2011 đến ngày 03/01/2012, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo nhanh kết quả thu BHXH, BHYT, BHTN như sau:

1. Trước 16h00’ hàng ngày kể từ ngày 26/12/2011 trở đi đến hết ngày 31/12/2011 thực hiện báo cáo số tiền lũy kế đến cuối kỳ báo cáo (cột 3) của các chỉ tiêu tại mục I.1, I.2, I.3, I.4 mẫu kèm theo.

2. Trước 16h00’ ngày 03/01/2012, báo cáo đầy đủ các chỉ tiêu theo mẫu đính kèm, số liệu được chốt đến ngày cuối cùng của năm 2011.

Các báo cáo gửi về BHXH Việt Nam (Ban Thu) có thể bằng Fax, điện thoại, chuyển phát nhanh hoặc Email: [email protected][email protected].

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, BT (06b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THU
PHÓ TRƯỞNG BAN
Mai Đức Thắng

 

BHXH tỉnh…………

Số: ………

Mẫu số 01 BC

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THU BHXH, BHYT, BHTN

Ngày……. tháng…….. năm 2011

(Ban hành kèm theo CV số 2961/BHXH-KHTC ngày 15/7/2011 của TGĐ)

Các chỉ tiêu

Mã số

Số cuối kỳ trước

Số phát sinh trong tháng

Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo

A

B

1

2

3=1+2

I. CÁC CHỈ TIÊU THU

01

 

 

 

I.1. BHXH bắt buộc

02

 

 

 

- Số người

03

 

 

 

- Số tiền (triệu đồng)

04

 

 

 

I.2 BHXH tự nguyện

05

 

 

 

- Số người

06

 

 

 

- Số tiền (triệu đồng)

07

 

 

 

I.3 Bảo hiểm thất nghiệp

08

 

 

 

- Số người

09

 

 

 

- Số tiền (triệu đồng)

10

 

 

 

I.4 Bảo hiểm y tế

11

 

 

 

- Số người

12

 

 

 

- Số tiền (triệu đồng)

13

 

 

 

I.5 THU LÃI PHẠT CHẬM ĐÓNG (triệu đồng)

14

 

 

 

I.6 TỔNG SỐ TIỀN NỢ (triệu đồng)

15

 

 

 

1. Nợ BHXH (triệu đồng) trong đó:

16

 

 

 

- Nợ từ 2 tháng đến < 6 tháng (triệu đồng)

17

 

 

 

- Nợ ≥ 6 tháng (triệu đồng)

18

 

 

 

2. Nợ BHTN (triệu đồng)

19

 

 

 

3. Nợ BHYT (triệu đồng)

20

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH BẮT BUỘC

TỪ 03 THÁNG TRỞ LÊN

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số tháng nợ

Số tiền nợ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5374/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5374/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2011
Ngày hiệu lực16/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5374/BHXH-BT báo cáo nhanh tiến độ thu bảo hiểm xã hội, y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5374/BHXH-BT báo cáo nhanh tiến độ thu bảo hiểm xã hội, y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5374/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýMai Đức Thắng
        Ngày ban hành16/12/2011
        Ngày hiệu lực16/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5374/BHXH-BT báo cáo nhanh tiến độ thu bảo hiểm xã hội, y tế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5374/BHXH-BT báo cáo nhanh tiến độ thu bảo hiểm xã hội, y tế

              • 16/12/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/12/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực