Công văn 5374/TCT-CS

Công văn số 5374/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5374/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5374/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 81/CV-Cty ngày 08/10/2007 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Gia Định hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 của Chính phủ về việc chuyển DNNN thành Công ty cổ phần thì DNNN cổ phần hoá “được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Theo quy định tại Điểm 1.2 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Cơ sở kinh doanh mới thành lập có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 50% tổng số giá trị sản xuất kinh doanh của dự án trong năm tài chính thuộc Danh Mục A ngành nghề lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư và được miễn thuế TNDN trong 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo.

Tại Điểm 1.3 Điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Trong thời gian được miễn thuế, giảm thuế nếu cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được  miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì phần thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế được xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần XNK Gia Định là DNNN cổ phần hoá từ tháng 6/2002 và Công ty có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 50% tổng số giá trị sản xuất kinh doanh của dự án trong năm tài chính thì Công ty được miễn thuế TNDN trong 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo.

Năm 2004 Công ty có thành lập Chi nhánh 4 Công ty cổ phần XNK Gia Định bổ sung thêm hoạt động XNK gia công vàng trang sức, mỹ nghệ nếu Công ty theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động thuộc diện được miễn, giảm thuế TNDN cho Khoảng thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2004 theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC Thông tư số 88/2004/TT-BTC nêu trên. Cách xác định thời gian còn lại để hưởng ưu đãi về thuế thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính đối với thu nhập được miễn, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần XNK Gia Định;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5374/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5374/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5374/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5374/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5374/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5374/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5374/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5374/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 26/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực