Công văn 5375/TCT-HT

Công văn số 5375/TCT-HT về việc hạch toán chi phí mua thẻ hội viên sân golf và chi phí chơi golf do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5375/TCT-HT hạch toán chi phí mua thẻ hội viên sân golf và chi phí chơi golf


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5375/TCT-HT
V/v hạch toán chi phí mua thẻ hội viên sân golf và chi  chơi golf

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ojitex Việt Nam

 

Trả lời công văn số 07009001/ADM ngày 06/09/2007 của Công ty TNHH Ojitex Việt Nam đề nghị hướng dẫn về hạch toán chi phí mua thẻ hội viên sân golf và chi phí chơi golf, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.26, Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các Khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: “Chi về đầu tư  xây dựng cơ bản; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương; chi từ thiện trừ Khoản chi tài trợ cho giáo dục nêu tại Điểm 2.8 phần này; chi phí mua thẻ hội viên sân golf, chi phí chơi golf”

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Ojitex Việt Nam phát sinh Khoản chi phí mua thẻ hội viên sân golf và chi phí chơi golf thì không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Ojitex Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5375/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5375/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5375/TCT-HT hạch toán chi phí mua thẻ hội viên sân golf và chi phí chơi golf


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5375/TCT-HT hạch toán chi phí mua thẻ hội viên sân golf và chi phí chơi golf
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5375/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5375/TCT-HT hạch toán chi phí mua thẻ hội viên sân golf và chi phí chơi golf

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5375/TCT-HT hạch toán chi phí mua thẻ hội viên sân golf và chi phí chơi golf

             • 26/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực