Công văn 5377/TCT-CS

Công văn số 5377/TCT-CS về việc quản lý vé xổ số kiến thiết do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5377/TCT-CS quản lý vé xổ số kiến thiết


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5377/TCT-CS
V/v Quản lý vé xổ số kiến thiết

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 712/CT-HCQTTVAC ngày 12/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc quản lý vé xổ số kiến thiết, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục II, phần A, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn có quy định:

“Loại hóa đơn quy định tại Thông tư này gồm: - Các loại hóa đơn khác, tem, vé, thẻ in sẵn mệnh giá…”

Tại Quyết định số 10/2007/QĐ-BTC ngày 7/3/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung quy định về in vé xổ số kiến thiết có quy định:

“- Việc in vé phải được thực hiện ở những doanh nghiệp in nằm trong danh sách các doanh nghiệp in đã đăng ký với cơ quan thuế và có đủ Điều kiện để in vé xổ số, bảo đảm an toàn, chống làm giả. Vé in của mỗi kỳ phát hành phải đủ số lượng phù hợp với cơ cấu giải thưởng trong thông báo phát hành. Công ty Xổ số kiến thiết có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế tỉnh, thành phố trên địa bàn về tên doanh nghiệp in, ký hiệu, số lượng và mệnh giá vé xổ số của từng đợt in để theo dõi quản lý.”

Tại Mục I, Mục II Thông tư số 118/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết có quy định: “Hội đồng giám sát XSKT được thành lập theo tỉnh, thành phố nơi công ty XSKT đóng trụ sở chính để thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng, thu hồi thanh hủy vé XSKT các loại bán không hết (vé ế) theo quy định và xử lý một số vấn đề có liên quan đến hoạt động XSKT nhằm bảo vệ quyền lợi

“Thành phần Hội đồng Giám sát XSKT bao gồm:

- Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện Sở Tài chính - Vật giá: Phó Chủ tịch Hội đồng

- Đại diện Thanh tra Nhà nước: Ủy viên

- Đại diện Sở Tư pháp: Ủy viên

- Đại diện Sở Công an: Ủy viên

- Đại diện Công ty XSKT: Thư ký Hội đồng

Ngoài các thành viên trên, Sở Tài chính - Vật giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố mời đại diện: Ủy ban mặt trận tổ quốc tham gia hoạt động giám sát của Hội đồng”

Căn cứ quy định nêu trên thì vé xổ số kiến thiết (XSKT) in sẵn mệnh giá trên vé là một loại hóa đơn đặc thù và khi bán vé không phải xuất thêm hóa đơn tổng doanh thu bán vé số. Các Công ty xổ số kiến thiết phải đăng ký in vé số kiến thiết với các Công ty in có đăng ký hoạt động in hóa đơn với cơ quan thuế, ký hiệu vé số, số lượng và mệnh giá vé của từng đợt in để theo dõi, quản lý. Cơ quan thuế chỉ có chức năng quản lý theo dõi việc in ấn vé XSKT, việc thanh hủy XSKT là nhiệm vụ của Hội đồng giám sát XSKT theo quy định tại Thông tư số 118/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5377/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5377/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5377/TCT-CS quản lý vé xổ số kiến thiết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5377/TCT-CS quản lý vé xổ số kiến thiết
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5377/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5377/TCT-CS quản lý vé xổ số kiến thiết

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5377/TCT-CS quản lý vé xổ số kiến thiết

           • 26/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực