Công văn 5378/VPCP-KTN

Công văn 5378/VPCP-KTN năm 2016 bổ sung địa điểm để bố trí dự án năng lượng sạch và cập nhật dự án du lịch vào điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5378/VPCP-KTN bổ sung địa điểm để bố trí dự án năng lượng sạch cập nhật dự án du lịch 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5378/VPCP-KTN
V/v bổ sung một số địa điểm để bố trí dự án năng lượng sạch và cập nhật dự án du lịch vào điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (văn bản số 2231/UBND-VP ngày 07 tháng 4 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1043/BXD-QHKT ngày 31 tháng 5 năm 2016), Công Thương (văn bản số 5322/BCT-KH ngày 15 tháng 6 năm 2016) và Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2161/BTNMT-KH ngày 03 tháng 6 năm 2016) về việc bổ sung một số địa điểm để bố trí dự án năng lượng sạch và cập nhật dự án du lịch vào điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, tổ chức việc cập nhật các dự án năng lượng sạch (pin mặt trời, điện gió) và dự án Khu du lịch Poulo Condor vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030, bảo đảm các định hướng quy hoạch đã được phê duyệt; đồng thời kiểm soát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, CT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa (22).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5378/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5378/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5378/VPCP-KTN bổ sung địa điểm để bố trí dự án năng lượng sạch cập nhật dự án du lịch 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5378/VPCP-KTN bổ sung địa điểm để bố trí dự án năng lượng sạch cập nhật dự án du lịch 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5378/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành30/06/2016
        Ngày hiệu lực30/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5378/VPCP-KTN bổ sung địa điểm để bố trí dự án năng lượng sạch cập nhật dự án du lịch 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5378/VPCP-KTN bổ sung địa điểm để bố trí dự án năng lượng sạch cập nhật dự án du lịch 2016

              • 30/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực