Công văn 538/TCT-KK

Công văn 538/TCT-KK về thủ tục giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy trình miễn, giảm thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 538/TCT-KK thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/TCT-KK
V/v thủ tục giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy trình miễn, giảm thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1361/CT- HNVDT ngày 22/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiếp theo công văn số 3743/TCT-KK ngày 25/10/2012 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 16, Điều 39 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3743/TCT-KK ngày 25/10/2012 về thủ tục giải quyết miễn, giảm thuế theo Quy trình miễn, giảm thuế. Việc xác định số thuế được miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo Quy trình miễn thuế, giảm thuế bàn hành kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-TCT ngày 24/10/2011 của Tổng cục Thuế. Cơ quan thuế không ban hành quyết định miễn, giảm thuế mà chỉ phê duyệt số thuế được miễn thuế, giảm thuế trên cơ sở hồ sơ khai tiền sử dụng đất và ra thông báo nộp tiền sử dụng đất, theo mẫu số 02/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 nêu trên, trong đó có phần xác nhận của cơ quan thuế về số tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền sử dụng đất được miễn, giảm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh; TP trực thuộc TW;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, CS-TCT;
- Lưu VT; KK (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 538/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu538/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2013
Ngày hiệu lực07/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 538/TCT-KK

Lược đồ Công văn 538/TCT-KK thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 538/TCT-KK thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu538/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành07/02/2013
        Ngày hiệu lực07/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 538/TCT-KK thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 538/TCT-KK thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất

            • 07/02/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/02/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực