Công văn 5386/TCT-CS

Công văn số 5386/TCT-CS về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ thương binh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5386/TCT-CS miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ thương binh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5386/TCT-CS
V/v Ưu đãi tiền SD đất đối với thương binh.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời Công văn số 1391/CT-THNVDT ngày 01/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh hỏi về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ thương binh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất:

“2. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở.

3. Trong trường hợp một hộ gia đình hoặc một người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất thì được hưởng miễn tiền sử dụng đất; nếu một người thuộc đối tượng được hưởng giảm tiền sử dụng đất mà có nhiều mức giảm khác nhau thì được hưởng mức cao nhất.”

- Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, quy định: “Thân nhân liệt sĩ quy định tại Khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ thương tật suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%... được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.”

- Tại Khoản 6, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở quy định: “Trong một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi về nhà ở, nếu được xét hỗ trợ cải thiện nhà ở thì được cộng chế độ ưu đãi của từng người thành chế độ ưu đãi của cả hộ, nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức ưu đãi cao nhất quy định tại Quyết định này.”

Căn cứ các quy định trên, việc xét giảm tiền sử dụng đất được xác định theo hộ gia đình, không phân biệt địa Điểm và đối tượng được giao đất. Trường hợp hộ gia đình có vợ hoặc chồng hoặc cả vợ và chồng đều là thương binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật ưu đãi đối với người có công với cách mạng, khi được cấp có thẩm quyền giao đất thì được cộng chung các mức ưu đãi của từng người để xét miễn, giảm tiền sử dụng đất của hộ, nhưng không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp của thửa đất được giao.

Trường hợp, một vợ hoặc chồng đã được hưởng miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng thì chỉ được xét giảm tiền sử dụng đất đối với người chưa được hưởng.

Thủ tục xét hỗ trợ tiền sử dụng đất, mức miễn, giảm tiền sử dụng đất phải đảm bảo theo các quy định tại Khoản 8, Điều 2 Quyết định số 118/TTg và Điều 11, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, QLCS, Vụ CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5386/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5386/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5386/TCT-CS miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ thương binh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5386/TCT-CS miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ thương binh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5386/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5386/TCT-CS miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ thương binh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5386/TCT-CS miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ thương binh

           • 26/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực