Công văn 539/HTQTCT-HT

Công văn 539/HTQTCT-HT năm 2018 về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Lào do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 539/HTQTCT-HT 2018 giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Lào


BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/HTQTCT-HT
V/v giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Lào

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

Tiếp theo Công văn số 352/HTQTCT-HT ngày 03/4/2018 về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của bà Bun Mi Von Chăm Súc, công dân Lào, đăng ký kết hôn với ông Phạm Ngọc Anh, công dân Việt Nam. Sau khi trao đi với Đại sứ quán Lào tại Hà Nội, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Theo thông tin do Đại sứ quán Lào tại Hà Nội cung cấp (Công hàm số 894/ĐSQL.HN ngày 15/5/2018) thì bản, xã có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Lào nhưng phải được dịch thuật và xác nhận thông qua Bộ Tư pháp. Ngoài sự xác nhận của Bộ Tư pháp, công dân Lào cũng phải được Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Lào cấp giấy xác nhận thông tin về gia đình và cá nhân.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp thông tin cho Phòng Tư pháp huyện Mai Sơn hướng dẫn công dân bổ sung các giấy tờ theo thông báo của Đại sứ quán Lào tại Hà Nội (gửi kèm theo bản chụp Công hàm của Đại sứ quán Lào tại Hà Nội, mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và giấy xác nhận thông tin cá nhân).

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trả lời để Sở Tư pháp biết, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Trần Thị Lệ Hoa (để biết);
- Trang TTĐT Cục HTQTCT (đ
đăng tải);
Lưu; VT(Dung)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Hòa bình Độc lập Dân chủ Thống nhất Thịnh vượng

 

Đại sứ quán CHDCND Lào
tại CHXHCN Việt Nam

Số: 894/ĐSQL.HN

 

Kính gửi:

- Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chng thực, Bô Tư Pháp,
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Bộ Tư Pháp, Việt Nam và căn cứ theo công hàm số: 346/HTQTCT-HT, ngày 30/03/2018, Đại sứ quán xin thông báo Quý Cục như sau:

1. Bản, xã có quyn cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công nhân Lào, những cũng phải dịch của tiếng nước ngoài và xác nhận qua Bộ Tư pháp;

2. Ngoài sự xác nhận qua Bộ Tư pháp cũng phải thông qua sự xác nhn của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Lào và Cục Lãnh sự sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về gia đình và cá nhân của người đề nghị kết hôn.

3. Xin gửi kèm theo mẫu tờ xác nhn tình trng hôn nhân của bản và giấy xác nhn của Bộ Ngoại giao Lào.

Nhân dịp này, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chNhân dân Lào xin gửi tới Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Bộ Tư Pháp, nước Cộng hòa Xã hội Chnghĩa Việt Nam lời chào trân trọng.

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Chánh văn Phòng Đại sứ quán Lào
Viêng xay ĐARASẺN
Tham tán công sứ

 

Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Hòa bình Dân chủ Độc lập Thống nhất Thịnh vượng

 

Tỉnh ............................

Huyện .........................

Bản ............................

Số:                

Ngày .....................................

 

Giấy xác nhận tình trng hôn nhân

 

Trưởng bản .............................. , huyện .................... , Tỉnh.........................................

Xác nhận ông/bà ..................... , ngày sinh: ............................. quê quán/nơi sinh .......... , quốc tịch      , thuộc dân tộc ............................................... nghề nghiệp ............................ , nơi thường trú tại tổ .... , bản   huyện   , Tỉnh    , thông tin lưu trên sổ hộ khẩu số ............. ngày ....................................... , cơ quan cấp ...............

Tên bố: ....................................................... và tên mẹ: ...................... nơi thường trú tại tổ      , bn     , huyện             , Tỉnh ............................................................................

Tình trạng hôn nhân hiện tại: Độc thân ................. Ly dị ................ chng chết ...............

Vậy, chính quyền bản đã lập giấy xác nhận này để làm bằng chứng và có hiu lực theo pháp luật CHDCND Lào.

 

 

Trưởng bản............................
(chữ ký và đóng dấu)

 

Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Hòa Bình D
ân chủ Độc lập Thống nhất Thịnh vượng

Bộ Ngoại giao
Cục Lãnh sự

Số:           /BNG.CL.S2

Thủ đô Viêngchăn, ngày ..........................

 

Giấy xác nhận

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Lào đã xác nhận h sơ mang tên ông/bà..................................

ngày sinh: ........................... mang hộ chiếu số: .................................. nơi thường trú tại tổ      , số nhà:           , bản     , huyện ....................................................... Tỉnh.......................................... , CHDCND Lào.

Họ và tên bố:.......................... , ..................  tuổi, nghề nghiệp: ......................

Họ và tên mẹ:......................... , ................... tuổi, nghnghiệp:.......................

nơi thường trú tại tổ ......... số nhà: ........... , bản ........... , huyện ................................ , Tnh      , CHDCND Lào.

Giấy xác nhận này cấp để đăng ký kết hôn với ông/bà ............................... , sinh ngày .......... , quốc tịch          , mang hộ chiếu số ...................... nơi thường trú tại tổ .............................................. , số nhà: ............. ,bản        , huyện             Tnh................................... , nước ..............

Vậy, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cấp giấy xác nhận này để làm bằng chứng.

 

 

Cục trưng Cc Lãnh sự
(chữ ký và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 539/HTQTCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu539/HTQTCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2018
Ngày hiệu lực17/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 539/HTQTCT-HT 2018 giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Lào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 539/HTQTCT-HT 2018 giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Lào
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu539/HTQTCT-HT
        Cơ quan ban hànhquốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
        Người ký***, Nguyễn Công Khanh
        Ngày ban hành17/05/2018
        Ngày hiệu lực17/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 539/HTQTCT-HT 2018 giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Lào

              Lịch sử hiệu lực Công văn 539/HTQTCT-HT 2018 giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Lào

              • 17/05/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/05/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực