Công văn 539/TCHQ-QLRR

Công văn 539/TCHQ-QLRR hướng dẫn tạm thời sử dụng 10 mã loại hình xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 539/TCHQ-QLRR hướng dẫn tạm thời sử dụng 10 mã loại hình xuất nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 539/TCHQ-QLRR
V/v hướng dẫn tạm thời sử dụng 10 mã loại hình XNK

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 02/01/2013, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 02/TCHQ-QĐ về việc ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó có một số mã mới được bổ sung. Để áp dụng thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn tạm thời như sau:

1. Đối với mã NKD19 - Nhập trả hàng xuất khẩu bị trả lại: áp dụng đối với các loại hàng hóa đã được xuất khẩu theo hợp đồng mua bán, bị đối tác nước ngoài trả lại nguyên trạng như khi xuất khẩu.

2. Đối với mã XKD15 - Xuất trả hàng đã nhập khẩu: áp dụng đối với các loại hàng hóa đã nhập khẩu theo hợp đồng mua bán, nay phải trả lại nguyên trạng như khi nhập khẩu cho đối tác nước ngoài.

3. Đối với mã NGC23 - Nhập hàng xuất gia công bị trả lại: áp dụng đối với các loại hàng hóa đã xuất khẩu theo hợp đồng gia công, bị đối tác nước ngoài trả lại nguyên trạng như khi nhập khẩu.

4. Đối với mã XGC21 - Xuất trả hàng gia công đã nhập khẩu: áp dụng đối với các loại hàng hóa đã nhập khẩu theo hợp đồng gia công, nay phải trả lại nguyên trạng như khi nhập khẩu cho đối tác nước ngoài.

5. Đối với mã NSX08 - Nhập trả hàng xuất SXXK: áp dụng đối với hàng hóa là thành phẩm sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu, đã xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, nhưng bị đối tác trả lại nguyên trạng như khi xuất khẩu.

6. Đối với mã XSX08 - Xuất trả hàng nhập khẩu SXXK: áp dụng đối với hàng hóa là nguyên liệu đã nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, nay phải trả lại nguyên trạng như khi nhập khẩu cho đối tác nước ngoài.

7. Đối với mã NCX05 - Nhập trả hàng xuất chế xuất: áp dụng đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất đã xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, nay phải nhập trở lại vào doanh nghiệp chế xuất, nguyên trạng như khi xuất khẩu.

8. Đối với mã XCX05 - Xuất trả hàng nhập chế xuất: áp dụng đối với hàng hóa đã nhập khẩu vào doanh nghiệp chế xuất, nay xuất trả nguyên trạng như khi nhập khẩu cho đối tác nước ngoài.

9. Đối với mã NDT19 - Nhập trả hàng đầu tư đã xuất khẩu: áp dụng đối với hàng hóa đầu tư của doanh nghiệp (trong nước và nước ngoài) đã xuất khẩu, nay bị đối tác nước ngoài trả lại nguyên trạng như khi xuất khẩu.

10. Đối với mã XDT11 - Xuất trả hàng đầu tư đã nhập khẩu: áp dụng đối với hàng hóa của doanh nghiệp (trong nước và nước ngoài) đã nhập khẩu để đầu tư, nay phải trả lại nguyên trạng như khi nhập khẩu cho đối tác nước ngoài.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Tổng cục Hải quan (Ban Quản lý rủi ro hải quan) để có hướng dẫn xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc TCHQ (để biết và phối hợp thực hiện)
-
Lưu: VT, QLRR (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 539/TCHQ-QLRR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu539/TCHQ-QLRR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2013
Ngày hiệu lực22/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 539/TCHQ-QLRR hướng dẫn tạm thời sử dụng 10 mã loại hình xuất nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 539/TCHQ-QLRR hướng dẫn tạm thời sử dụng 10 mã loại hình xuất nhập khẩu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu539/TCHQ-QLRR
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Công Bình
       Ngày ban hành22/01/2013
       Ngày hiệu lực22/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 539/TCHQ-QLRR hướng dẫn tạm thời sử dụng 10 mã loại hình xuất nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 539/TCHQ-QLRR hướng dẫn tạm thời sử dụng 10 mã loại hình xuất nhập khẩu

             • 22/01/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/01/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực