Công văn 539/TCT-CS

Công văn 539/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 539/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Công ty TNHH Vina Yong Seong.
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

 

Trả lời công văn số 04/YS/2015 ngày 24/12/2015 của Công ty TNHH Vina Yong Seong (Công ty) đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định vviệc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng thì phn thu nhập tăng thêm do đu tư mở rộng được hạch toán riêng. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phn thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cđịnh đu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tng nguyên giá tài sản cđịnh của doanh nghiệp”

- Tại khoản 6, Điều 2 Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/1/2010 của Bộ Tài chính quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của các Cục Thuế như sau:

“6. Tchức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; htrợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.”

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên, thực tế tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cđịnh đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của Công ty và liên hệ trực tiếp với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn cụ thể việc xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho phù hp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Vina Yong Seong được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 539/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu539/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2016
Ngày hiệu lực03/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 539/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 539/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu539/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành03/02/2016
        Ngày hiệu lực03/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 539/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 539/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

            • 03/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực