Công văn 539TCT/DNNN

Công văn số 539 TCT/DNNN ngày 4/03/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách tiền thuê đất

Nội dung toàn văn Công văn 539 TCT/DNNN chính sách tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 539 TCT/DNNN
V/v chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Lâm sản Gia Lai

Trả lời công văn số 07/CT-TT (không ngày, tháng), năm 2003 của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Lâm sản Gia Lai đề nghị về chính sách miễn giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 18/2/2004 Tổng cục Thuế có công văn số 376 TCT/DNNN hướng dẫn cụ thể về việc giải quyết vướng mắc đối với chính sách miễn giảm tiền thuê đất khi thực hiện Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 28/10/2002 của Bộ Tài chính; trong đó đã quy định: Đối với doanh nghiệp, nếu đáp ứng được các Điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiên miễn giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty đã được UBND tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 31/GCN-UB ngày 24/4/2001; trong đó được miễn tiền thuê đất 6 năm kể từ khi ký hợp đồng thuê đất thì nay được miễn tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Đề nghị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Lâm sản Gia Lai liên hệ với Cục thuế tỉnh Gia Lai để được giải quyết theo đúng quy định./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 539TCT/DNNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 539TCT/DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/03/2004
Ngày hiệu lực 04/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 539TCT/DNNN

Lược đồ Công văn 539 TCT/DNNN chính sách tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 539 TCT/DNNN chính sách tiền thuê đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 539TCT/DNNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 04/03/2004
Ngày hiệu lực 04/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 539 TCT/DNNN chính sách tiền thuê đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 539 TCT/DNNN chính sách tiền thuê đất

  • 04/03/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/03/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực