Công văn 5393/BXD-QHKT

Công văn 5393/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5393/BXD-QHKT 2020 hướng dẫn nội dung quy định Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5393/BXD-QHKT
V/v hướng dẫn một số nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3194/SXD-QHKT ngày 12/10/2020 của Sở Xây dựng Cần Thơ đề nghị hướng dẫn một số nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng lập Quy chế quản lý kiến trúc:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Kiến trúc năm 2019: “Quy chế quản lý kiến trúc được lập cho các đô thị và điểm dân cư nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”. Căn cứ quy định của Luật Kiến trúc năm 2019; khoản 1 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 (giải thích từ ngữ đô thị); Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và quy định pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng Cần Thơ cần tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ việc tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc cho các đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

2. Đối với việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận, huyện lập, điều chỉnh Danh mục công trình kiến trúc có giá trị và Quy chế quản lý kiến trúc:

Theo quy định của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc tại khoản 1 Điều 5: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị”; tại khoản 1 Điều 8: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện lập quy chế quản lý kiến trúc”. Việc phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện lập, điều chỉnh Danh mục công trình kiến trúc có giá trị và Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thực hiện theo quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về một số nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 để Sở Xây dựng Cần Thơ biết và thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ QHKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
Trần Thu Hằng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5393/BXD-QHKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5393/BXD-QHKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2020
Ngày hiệu lực09/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(11/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5393/BXD-QHKT 2020 hướng dẫn nội dung quy định Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5393/BXD-QHKT 2020 hướng dẫn nội dung quy định Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5393/BXD-QHKT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrần Thu Hằng
        Ngày ban hành09/11/2020
        Ngày hiệu lực09/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (11/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5393/BXD-QHKT 2020 hướng dẫn nội dung quy định Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5393/BXD-QHKT 2020 hướng dẫn nội dung quy định Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP

           • 09/11/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực