Công văn 5393/TCT-CS

Công văn số 5393/TCT-CS về việc vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5393/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5393/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 3629/CT-THNVDT ngày 20/9/2007 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về vướng mắc Luật quản lý thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn ra quyết định hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau.

- Tại Khoản 2 Điều 60 Luật quản lý thuế quy định: “2. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc thông báo lý do không hoàn thuế.”

- Tại Điểm 2.1 Mục II, phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế quy định: “2.1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế …”.

- Tại Khoản 1 và 2 Mục VII phần A Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo dương lịch, kể cả ngày nghỉ.

2. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật: là các ngày theo dương lịch trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết (gọi chung là ngày nghỉ)”.

Theo đó, tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định chi tiết các tích thời hạn để thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Vì vậy, thời hạn để ra quyết định hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 Mục II Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

2. Về mẫu thông báo nợ thuế và phạt nộp chậm tiền thuế.

- Tại Khoản 4 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định: “4. trường hợp sau ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp.

Cơ quan thuế hàng tháng thông báo số tiền thuế nợ, số tiền phạt còn phải nộp tính đến tháng được thông báo đối với trường hợp đến kỳ nộp thuế của tháng tiếp sau mà người nộp thuế vẫn chưa nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ của các tháng trước đó”.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang hoàn thiện dự thảo Quy trình quản lý thu nợ theo Luật quản lý thuế, vì vật mẫu thông báo về số tiền thuế nợ và tiền phạt nộp chậm sẽ được ban hành kèm theo quy trình. Khi cơ quan thuế xử lý cụ thể thì phải ra quyết định phạt vi phạm hành chính thuế (phạt chậm nộp) theo Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5393/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5393/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5393/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5393/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5393/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành27/12/2007
        Ngày hiệu lực27/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5393/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5393/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế

           • 27/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực